KommITS Digitaliseringsdagarna 2023:
Säker digitalisering för Sveriges kommuner

I Sundsvall hålls 8-10 maj KommITS Digitaliseringsdagarna 2023 – Sveriges största årliga mötesplats för kommunal IT. Temat för året är kollektiv digitalisering som ett sätt att möta välfärdens kompetensutmaning tillsammans. Conscia är på plats med Cisco och ett brett utbud av IT-infrastrukturlösningar för att med digitalisering på ett säkert sätt automatisera och möta kommunernas utmaningar. Träffa oss i G:19 bland Guldsponsorerna på plan 3 där vi bjuder på go’ kaffe från egen Barista och demar säkerhetslösningar i montern:

KommITS Digitaliseringsdagarna 2023 - Kenneth Hedström, Fogarolli, Amanda Salmela, Cisco, William Halldin och Johan Isaksson, Conscia
Monter G:19, plan3: fr v. Barista Kenneth Hedström, Fogarolli, AM:ar Amanda Salmela, Cisco samt William Halldin och Johan Isaksson, Conscia.

Conscia på KommITS Digitaliseringsdagarna 2023

Conscia kaffe på KommITS Digitaliseringsdagarna 2023 i Sundsvall

Conscia erbjuder idag inte bara storföretag, regioner och myndigheter utan även en rad kommuner en leverans med den med marginal högsta andelen certifierade Cisco-experter. Vi levererar bland annat lösningar och tjänster för nätverk och säkerhet inom Kammarkollegiets ramavtal Datacenter 2021 – nätverk och säkerhet (avropa.se).

KommITS Breakout: Säkerhet som möjliggör digitalisering

Idag är såväl kommunernas säkerhets- som kompetensutmaningar mycket tydliga. På tisdag 9/5 15.20-15.50 kommer därför Ciscos chef för cybersäkerhet, Henrik Bergqvist att tala på KommITS:

”Vi utgår från en kommuns olika verksamhetsbehov som tex hemsjukvård, utbildning, barnomsorg etc. Vi berör utvecklingen i dagens hotbild mot svenska kommuner. Därifrån går vi igenom de säkerhetsförmågor som krävs för att digitalisera och automatisera dessa verksamheter. Ta del av konkreta råd om hur en kommuns digitalisering kan möjliggöras med rätt säkerhetsförmågor.

I det här passet kommer vi presentera en referensarkitektur baserat på de behov och krav som Cisco och Conscia har identifierat för att uppnå en robust och motståndskraftig verksamhet hos våra kommuner. Vi kallar det Säker Kommun.”

Kan vi hjälpa till?

Kanske en säkerhetsbedömning enligt CIS Controls eller annat vedertaget ramverk som en del av ett arbete för att kostnadseffektivt höja säkerheten och möta NIS 2-direktivets krav, bl.a. nya krav kring säkerhet i leverantörskedjan (se NIS 2-webinar)? Eller hjälp med automatisering för att bättre möta kompetensutmaningarna?

Hör av dig

Kontakta oss!
Svar inom 24h