Lösningar för Offentlig Sektor 2023:
Träffa Conscia på Kistamässan

 

Den 25–26 januari öppnas portarna till Kistamässan, Stockholm, för årets största mötesplats för offentlig sektor, Lösningar för Offentlig Sektor 2023. Dag 1 talar Cisco om trygg digitalisering – och självklart är vi på Conscia på plats i anslutning till detta med råd, dåd och Kammarkollegieavtal. Besök oss i monter M:09 och få specifik information om hur du som kommun, region eller myndighet digitaliserar säkert, och hanterar hot som exempelvis Ransomware.

Lösningar för Offentlig Sektor 2023 med Conscia i KistamässanUnder två intensiva dagar får besökarna ta del av en heltäckande mässa med 250 utställare och lika många talare, en konferens av toppklass med föreläsningar, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer. Mässan går parallellt med Framtidens Hälso & Sjukvård samt e-Hälsa+MVTe – Sveriges största mötesplats för e-hälsa och välfärdsteknologi samt hälso- och sjukvård.

Cisco på Lösningar för Offentlig Sektor 2023

Kl.10:15-11:00 Dag 1 talar Ciscos experter i sal M2, med en ny vägledning för regioner:

Hur säkerställer vi en trygg digitalisering i tider av osäkerhet?

Digitaliseringen av svensk offentlig sektor är mer betydelsefull än någonsin. Vi behöver effektivisera både administration och energiåtgång samtidigt som samhällets säkerhet och den personliga integriteten skyddas.

Kraven ökar på att kunna arbeta och mötas digitalt på ett säkert, effektivt och smidigt sätt. Möten och samverkan behöver kunna ske enkelt och tryggt både inom och mellan myndigheter såväl som med invånare och patienter. Vi får lyssna mer till arbetet som kallas ”Mötet”, där vi tar fasta på hur vi alla kan förbättra våra digitala mötesupplevelser genom att följa några enkla råd.

Cisco presenterar dessutom sin nya vägledning ”Säker region” som är ett stöd för hur Sveriges regioner kan arbeta med sitt cybersäkerhetsarbete. Vägledningen kompletterar ”Säker kommun” (pdf) som lanserades sommaren 2022.

Vi får lyssna till en presentation av Anders Johansson och Maria Lawestig som bägge arbetar som chefer för försäljning till offentlig sektor på Cisco Sverige.

Hälsa på oss i monter M:09 på Kistamässan! Välkomna hälsar William, Johan och Fredrik

Kontakta Crew

Kontakta oss!
Svar inom 24h