MSB NIS-konferensen 2023:
Emanuel Lipschütz levererar Zero Trust du kan lita på

På onsdag 10 maj hålls NIS-konferensen 2023, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) konferens om NIS-regleringen för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster inom privat och offentlig sektor som berörs av Network and Information Security-, NIS-direktivet. På scen deltar förutom MSB, MUST/Försvarsmakten, FOI, CERT-SE och bankerna även Conscias Emanuel Lipschütz som går igenom Zero Trust-strategin. Det nya NIS 2-direktivet har ökat kraven och mängden berörda av NIS-regleringen och konferensen är fulltecknad men det finns möjlighet att delta digitalt och ta del av de senaste råden kring NIS 2 och cybersäkerhet.

Emanuel Lipschütz, chef, cybersäkerhet, Conscia talar vid MSB NIS-konferensen 2023. Bild från Radar Security 2023
Emanuel Lipschütz, chef, cybersäkerhet på Conscia. Bild: Radar Security 2023.

Den tredje årliga upplagan av NIS-konferensen 2023 samlar många av Sveriges experter inom NIS och informationssäkerhet, tidigare år har haft 650 deltagare. Konferensen har som ambition att deltagarna både skall få en bra överblick över den nya NIS-regleringen men även få djupdyka i ett antal av de områden som blivit relevanta genom NIS 2.

Spännande schema NIS-konferensen 2023

På NIS-konferensen 2023 deltar ett dussin relevanta myndigheter* som utställare, och under konferensen 09.00 till 16.30 presenteras en rad intressanta ämnen bl.a. kommer Annika Nordgren Christensen att moderera Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och MSB:s överdirektör Camilla ASP. Sedan kommer MSB att gå igenom de viktigaste nyheterna i NIS 2, frågor kommer att adresseras i panelsamtal.

Handelsbanken, Swedbank och SEB kommer att ta upp erfarenheter av att samverka kring cybersäkerhet och flera talare kommer att diskutera hur cyberkriget i Ukraina påverkat oss och vad vi kan lära oss av det. Stockholms stad kommer att diskutera ledningens roll i informationssäkerhetsarbete. Efter lunch kommer Conscias chef för cybersäkerhet Emanuel Lipschütz att ta upp vad som ingår i en Zero Trust-strategi, erfarenheter och vanliga fallgropar av den.

Säkerhet i leverantörskedjan

NIS-regleringen NIS 2 Supply Chain Risks LeverantörskedjanSenare kommer FOI att diskutera riskanalyser vid informationssäkerhetsarbete och Leksands kommun kommer att berätta om informationssäkerhetsarbete med knappa resurser. NIS 2-direktivet ställer som bekant krav även på en samhällsviktig verksamhets leverantörer, detta kommer att beröras, liksom vad Sveriges nationella CSIRT gör vid en incident. För en riktigt intresseväckande avslutning kommer MUST:s kryptostrateg Pia Gruvö att berätta om hur man skyddar sig med krypto samt ge tips inför implementeringen av NIS 2.

Konferensen är kostnadsfri och äger rum på Clarion Hotel Sign men kan också besökas digitalt.

Anmäl dig till NIS-konferensen:

Till NIS-konferensen

 

*På konferensen deltar dessa utställare:

 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Transportstyrelsen
 • Energimyndigheten
 • Post och Telestyrelsen
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Livsmedelsverket
 • Nationellt samordningscenter för forskning och
  innovation inom cybersäkerhet (NCCSE)
 • Cybernoden
 • CERTSE, MSB
 • Enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
 • Enheten för säkerhet i cyberfysiska system, MSB
 • Enheten för strategi och samordning, MSB
Kontakta oss!
Svar inom 24h