Radar Security 2022:
Få koll på säkerhetsläget med konferens och rapport

Birger Jarl Conference, Stockholm 13:00-17.15 den 26 april, 2022

Säkerhetsfrågan i Sverige blir allt viktigare, men vet du hur du ska förbereda din verksamhet? På Radar Security den 26 april i Stockholm kommer du få handfasta tips på hur du bäst kan skydda er mot cyberhot. Som deltagare får du tillgång till årets svenska Cybersäkerhetsrapport från Radar. Conscia deltar i sällskap av Cisco och kommer att dela tips och erfarenheter av att införa en Zero Trust-policy med tillhörande nätverks- och säkerhetslösningar.

I Sverige använder vi nästan 11 miljarder SEK årligen på cybersäkerhet. Mindre än hälften är budgeterade och proaktiva investeringar, resten är ad-hoc kostnader i samband med incidenter. Vikten av att förbereda våra verksamheter inför cybersäkerhetshot har aldrig varit större.

Radar Security och inbjudna nationella och internationella talare kommer att ta upp de mest relevanta cybersäkerhetsämnena för att dela kunskap, råd och erfarenheter under dagen. Radars VD Hans Werner kommer att presentera sin nulägesanalys och Radar kommer även att lansera Swedish Cybersecurity Report 2022, tillgänglig utan extra kostnad för konferensdeltagare.

Eventet är kostnadsfritt och vi vill bjuda in dig i rollerna som CEO, CIO, IT Executive, CSO, IT Strategist, Head of Security eller annat IT-proffs med intresse av cybersäkerhet. Läs mer här.

Anmälan

Kontakta oss!
Svar inom 24h