SD-WAN: Hyperion MT satsar globalt på Conscia och Cisco

Hyperion (Hyperion Materials & Technologies) är ett globalt ledande bolag som tillverkar utrustning för metallbearbetning. Hyperions 1400 anställda tillverkar cirka 50 000 produkter med försäljning i 70 länder. Medarbetarna jobbar både i Amazon AWS och i Microsoft Azure och måste kunna nå arbetet var de än befinner sig. För att maximera smidighet och prestanda i it-infrastrukturen har Hyperion därför rullat ut en modern mjukvarudefinierad strategi för både WAN, nätverk och datacenter ihop med Cisco och Conscia.

SD-WAN ger effektivare nättrafik

Det var naturligt att välja SD-WAN-teknik från Cisco eftersom man bedömde att de kunde erbjuda den mest skalbara, flexibla och säkra lösningen. Lösningen innebär att man använder internet som huvudtransportväg och att man har lokala breakouts för att slippa leda om trafik i onödan som ändå borde gå via internet. På så sätt kan alla medarbetare komma åt sina dokument i molnet via den mest effektiva rutten över internet utan att man måste tvinga trafik genom datacentret.

Cisco brandvägg, segmentering och DNS-filtrering för säkerhet

För Hyperion är det av yttersta vikt att fabrikerna producerar utan avbrott. Produktionsstopp på grund av nätverket ligger nere är helt enkelt inte acceptabelt. Hyperions nätverk innehåller därför flera säkerhetslager, som Cisco Firepower-brandväggar, segmentering i WAN:et och Cisco Umbrella för att skydda kunder och medarbetare från de många hoten på nätet.

Cisco och Conscia det naturliga valet för Hyperion

Cisco var det naturliga valet av nätverksleverantör enligt Peter Eriksson.

– Ingen annan leverantör hade ett så komplett erbjudande som Cisco. De hade erfarenhet och kunskap att hjälpa tillverkande företag som vårt med liknande digitala transformationsresor som vi stod inför. De kan både LAN, WAN, säkerhet, datacenter och moln. Med Cisco som leverantör känner vi oss lugna att vi får den kvalitet vi efterfrågar.

Som integrationspartner valde Hyperion Conscia Netsafe.
Conscia Sverige SD-WAN whitepaper SDN
– De är välkända som Sveriges bästa Cisco-systemintegratör med de mest erfarna och högst certifierade konsulterna. Med deras stöd kände vi oss bekväma med att använda nya tekniker som SD-WAN. Deras validerade designprocess och deras fantastiska team med experter inom alla de olika arkitekturerna har verkligen hjälpt oss att skapa ett nätverk som uppfyller våra behov, säger Peter Eriksson.

Läs hela caset här, ladda ner Conscias SD-WAN guide och kontakta oss gärna om ni har frågor.

Movie available in English here.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h