Network Assurance Engine

Utför förändringar snabbare.

Omvandlar datacenterdriften till en mer proaktiv modell.

NAE verifierar att allt är korrekt via nätverket, vilket ger en bekräftelse på att operatörernas nätverk fungerar konsekvent och som de ska.

Med NAE kan du

  • utföra förändringar snabbare: Heltäckande och verifikationsdriven metodik för snabbare förändringsgodkännanden och som eliminerar den mänskliga faktorn
  • Undvik förlorade intäkter och förbättra Service Level Agreements (SLA): Djupgående och kontinuerlig resursanalys och synlighet minskar avbrotten och minskar reparationstiden avsevärt
  • Förbättra driftens mognad: Detaljerade guider som hjälper nätverkscenterteam i nivå 1 och 2 samt minskar mängden eskaleringar
  • Säkerställ nätverkssäkerheten: Komplett policyanalys och visualisering för nätverkssäkerheten, detaljerad optimering av Ternary Content Addressable Memory (TCAM) samt efterlevnadskontroller rörande verksamhetens uppsatta mål
  • Accelerera migreringar: Dag noll-konfigureringsanalyser och en accelererad inlärningskurva för den programvarudrivna nätverksparadigmen minskar eventuella osäkerheter inom tidslinjerna för migreringen

Målbaserade nätverkslösningar måste leverera de tre grundelementen översättning, aktivering och säkerställning. Vi säkerställer nätverket på tre olika fronter:

  • Med Network Assurance Engine hanteras datacentret för kontinuerlig verifiering av hela nätverksinfrastrukturen.
  • Med DNA Center Assurance hanteras fältområdet och -förgreningarna för att leverera insikter och synlighet som förbättrar IT-personalens effektivitet vad gäller både trådlösa och trådanslutna nätverk.
  • Med Meraki Wireless Health hanteras trådlös problemlösning i distribuerade IT-miljöer för att förbättra användarupplevelsen i stort.
Relaterad datacenterteknik

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Organisationer som vill lyckas hantera allt mer komplexa IT-situationer bör hålla koll på automatisering.

Det börjar bli allt mer vanligt med affärsapplikationer som har resurser i både molntjänster och privata datacenter.

Förenad övervakning och en sammanfattning av allt som finns i din serverpark, både i den aggregerade kontrollpanelen och i detaljerade listvyer.

Ciscos Network Assurance Engine (NAE) omvandlar datacenterdriften till en mer proaktiv modell. NAE verifierar att allt är korrekt via nätverket, vilket ger en bekräftelse på att operatörernas nätverk fungerar konsekvent och som de ska.

Med Unified Fabric får datacentret tillgång till massiv skalbarhet och tålighet genom skapandet av stora mängder virtualiserade nätverksresurser som kan flyttas och återetableras snabbt och enkelt.

Dagens organisationer bör kräva mer av sina serverplattformar än bara kapacitet och prestanda.

Från traditionell disklagring till serverbaserad lagring och molnlagring: Det finns många olika alternativ att välja bland, men inga företag bör ta några risker när de fattar sina beslut.

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h