Unified Data Center Fabric

Minska kostnaderna och få ökad flexibilitet

Minska kostnaderna och få ökad flexibilitet

Vår resursbaserade metod för datacenterinfrastrukturer eliminerar lagrade silos och ineffektiva effekter som återfinns hos multipla nätverksdomäner. I stället erbjuds en plattare Unified Fabric-resurs som konsoliderar LAN, SAN och nätverksansluten lagring (NAS) via ett högpresterande och feltolerant nätverk.

Med Unified Fabric får datacentret tillgång till massiv skalbarhet och tålighet genom skapandet av stora mängder virtualiserade nätverksresurser som kan flyttas och återetableras snabbt och enkelt. Denna metod minskar komplexiteten och möjliggör automatiserad driftsättning av nya virtuella maskiner och applikationer i framtiden.

Djupgående integrering mellan serverns och nätverkets arkitektur möjliggör leveransen av säkra IT-tjänster inom datacentret, mellan olika datacenter och till och till användare med andra enheter.

RELATERADE BLOGGINLÄGG

Organisationer förlitar sig i allt större utsträckning på IT-lösningar för att möjliggöra och även ändra sina affärsstrategier, och därför måste deras IT-infrastruktur vara kraftfullare, smidigare och mer kostnadseffektiv än någonsin.
Dagens företag kräver kontinuerlig tillgång till sina system, total åtkomst till dem och förväntar sig dessutom snabba och smidiga lösningar på sina ständigt skiftande behov inom verksamheten.

För att kunna tillhandahålla dessa funktioner måste koncernens datacenter få ut ännu mer av sina befintliga resurser och agera allt snabbare och smidigare. Och de måste uppfylla följande utmaningar för sina datacenter:

  • Optimera användningen av dina tillgångar för att minska eller överlåta kapitalutgifter
  • Minska ström- och kylningskonsumtionen för att minska kostnaderna och uppfylla miljövänliga företagskrav.
  • Se till att data och resurser finns tillgängliga i realtid för ökad flexibilitet och anpassning till aktuella och framtida behov för företaget.

Om du vill uppfylla dessa krav måste du bygga en enskild och nätverksbaserad datacenterinfrastruktur som förenar traditionella servrar, lagring och nätverksdrift så att de bättre kan hantera de ständigt utvecklande företagsapplikationerna.

LÄS DE RELATERADE BLOGGINLÄGGEN HÄR

Relaterad datacenterteknik

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Organisationer som vill lyckas hantera allt mer komplexa IT-situationer bör hålla koll på automatisering.

Det börjar bli allt mer vanligt med affärsapplikationer som har resurser i både molntjänster och privata datacenter.

Förenad övervakning och en sammanfattning av allt som finns i din serverpark, både i den aggregerade kontrollpanelen och i detaljerade listvyer.

Ciscos Network Assurance Engine (NAE) omvandlar datacenterdriften till en mer proaktiv modell. NAE verifierar att allt är korrekt via nätverket, vilket ger en bekräftelse på att operatörernas nätverk fungerar konsekvent och som de ska.

Med Unified Fabric får datacentret tillgång till massiv skalbarhet och tålighet genom skapandet av stora mängder virtualiserade nätverksresurser som kan flyttas och återetableras snabbt och enkelt.

Dagens organisationer bör kräva mer av sina serverplattformar än bara kapacitet och prestanda.

Från traditionell disklagring till serverbaserad lagring och molnlagring: Det finns många olika alternativ att välja bland, men inga företag bör ta några risker när de fattar sina beslut.

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h