Klientsäkerhet för företag
Klientsäkerhet överallt och hela tiden säkrar användaren

Cyberbrott är inriktade på användare som ansluter sig från alla möjliga platser.

I dag finns det ett stort antal olika klientenheter som används från ett stort antal platser, som hemmet, kontoret och på resande fot. Det här vet cyberbrottslingar och därför riktas många attacker mot klientenheter.

Det gäller i särskild utsträckning för e-post. Det krävs en gedigen lösning för klientsäkerhet för att säkra ett företag.

Eftersom cyberbrottslingar riktar in sig på användares webbanvändning och e-post krävs det skydd med funktioner och tjänster i flera lager. Det gäller så väl för traditionell så kallad malware (skadlig kod), som för nyare och mer sofistikerade hot.


Heltäckande säkerhetslösning

Här är de grundläggande skyddsfunktionerna för klientenheter:

  • Flerfaktorsinloggning (autenticering) kontrollerar att användaren är den som den utger sig för att vara.
  • En enhets uppkoppling säkras genom lösningar med bland annat DNS-skydd och krypterade VPN-kopplingar.
  • Ett klientskydd med vilket applikationer kan köras i isolerade miljöer, så kallade ”sandlådor”. Det innebär att skadlig kod som trojaner och även försök till nätfiske (phishing) kan blockeras automatiskt direkt på en klientenhet.
  • En säkerhetslösning för e-post, vilket är ett ofta förbisett område. Idag är det möjligt att stoppa många typer av e-postbaserade hot med rätt skyddslösningar. Cisco ESA (Email Security Appliance) erbjuder dessa skydd i form av flexibla lösningar för både lokala och molnbaserade e-postlösningar. Ladda gärna ned vårt white paper om e-postsäkerhet här.

Ciscos säkerhetslösningar är alltid integrerade med varandra. Samtliga delar av dem delar på information med varandra och de uppdateras med världens största säkerhetsanalystjänst, Cisco Talos. Eftersom olika typer av säkerhetsinformation kombineras fås en samlad bild.

Våra säkerhetsexperter hjälper dig att skapa en heltäckande säkerhetslösning i vilken alla komponenterna samverkar före, under och efter en incident.

Vanliga frågor och svar

Conscia Cisco Gold Integrator IoT AuthorizedConscia Palo Alto Diamond Innovator Partner

Kontakta oss!
Svar inom 24h