Automation i företagets nätverk
Automation är nyckeln till effektiv, säker och snabb hantering av nätverk.

Och automation gör till och med IT-säkerhet säkrare.

Vissa uppgifter för att sköta nätverk hinns inte med. Det är svårt för människor att upprätthålla det konsekventa agerande som krävs för en del andra uppgifter. Ibland är en arbetsuppgift bara så tråkig att ingen vill utföra den.

Vid andra tillfällen är det för svårt för en människa att lösa en uppgift. I många av de här fallen kommer automation in som en räddning.

Automation, eller automatisering, är nyckeln till effektivare, billigare och i många fall bättre IT-lösningar. Det gäller inte minst för nätverk av olika slag och för IT-säkerhet. Det här är en utveckling som matchar förändringarna i samhället i stort. Det är inte så konstigt eftersom det oftast är just IT-lösningar som står för automation.

Nu är det hög tid att automatisera många manuella uppgifter.


Maskiner är bättre än människor på vissa saker

Det innebär att automation ofta direkt kan översättas till tids- och resursbesparingar i IT-miljöer, inte minst för att hantera nätverk.

Här är exempel på uppgifter som lämpar sig för automation:

  • När enkla skript som utför bestämda procedurer löser arbetsuppgifter sekventiellt. Återkommande procedurer som ändringar av konfigurationer lämpar sig väl för automation.
  • Mer avancerad orkestrering med kontroll över flera parallella aktiviteter.
  • Automation kan knyta samman färdiga verktyg och administrationsverktyg, så att de ger maximal nytta när de kombineras.
  • Byggande av nya nätverksmiljöer då mänsklig inblandning inte är lämplig. Automation hjälper oss till exempel att på kort tid installera ett helt nytt nätverk med många enheter.
  • Situationer i vilka utrustning ska bytas utan tillgång till IT-personal.
  • Samordnade migreringsprojekt i vilka flera delar hanteras och behöver synkroniseras.
  • Övervakning, larm och åtgärder för IT-säkerhet. Det är bortom den mänskliga förmågan att hålla koll på all trafik i ett nätverk. En automatiserad lösningar klarar det.

Det finns fler exempel, men ett företag som drar nytta av de som nämns ovan har kommit långt på vägen mot effektiv IT. Användning av automation är ett gemensamt drag för många framstående produkter från de leverantörer vi arbetar med, till exempel från Cisco.

Conscia har djup expertis inom automation med flertalet olika verktyg och plattformar. Det gäller både för att använda färdiga lösningar för automation och för att skapa egna. Vi kan stoltsera med egna experter med utvecklarkompetens.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss!
Svar inom 24h