Gästaccess och gästnätverk
Gästaccess äter ofta upp resurser för både IT och andra avdelningar.

En smart lösning förenklar och ger bättre funktionalitet för gästnätverk.

Det är svårt att förändra ett första intryck. Det gäller även för besökare som har problem med gästaccessen till ert nätverk. Dessutom är problemen med gästaccess en tidstjuv för personal som ofta inte ser det som sin uppgift att lösa dem.

Det räcker inte med enbart SMS-inloggning, det behövs en stabil, funktionsrik och säker plattform för att hantera gästnätverk.

En definition av låg effektivitet är att tvingas ägna mycket tid och möda åt uppgifter som inte upplevs bidra till ett företags eller en organisations mål i någon hög grad. För många passar den definitionen som hand i handske in på hantering av gästaccess till nätverk, eller kort och gott gästnätverk.

Det är en funktion som ofta krånglar och brister i kvalitet och möjligheter. Dessutom har den ofta fallit mellan stolarna, varken IT-avdelningen eller administrativ personal har ett tydligt uppdrag att sköta om gästaccess. Resultatet blir missnöjda gäster och missnöjd personal. Kort sagt, det blir inget bra.

En svårighet med gästnätverk är att det ofta handlar om olika typer av gäster, med olika krav. Exempel är anhöriga på vårdinrättningar som sjukhus, besökare på museér, konsulter som ställer yrkesmässiga krav och, ej att förglömma, anställda som tar med sig egna klientenheter.


Enkel hantering av gästnätverk

Det är uppenbart att det behövs en lösning för att hantera gästnätverk. Utmärkande för en sådan är följande:

  • Lösningen måste vara enkel att hantera, samtidigt som den erbjuder bra säkerhet. Det är möjligt att relativt enkelt bygga lösningar för enskilda uppkopplingar för besökare, men det blir ofta på bekostnad av säkerhet.
  • För att undvika extra administration och att belasta IT-avdelningen bör en lösning bygga på självbetjäning i högsta möjliga grad. Den ska vara så enkel att besökarna själva, utan problem, kan koppla upp sig på ett säkert sätt, inklusive moment som självregistrering.
  • Flexibilitet för autentisering och inloggning minimerar problem. Det handlar till exempel om verifiering med e-postadresser för anställda, SMS-inloggning, med flera metoder.
  • Möjligheten att skapa tillfälliga gästnätverk för specifika händelser som event och konferenser.

Säkerhet innebär även spårbarhet, till exempel att kunna kontrollera vilka användare som var uppkopplade vid ett visst tillfälle, och med vilka IP-adresser. Vi rekommenderar alltid också ett DNS-skydd kopplat till gästaccess, vilket ger en god säkerhet utan att det stör gästers användarupplevelser.

Inom gästaccess arbetar vi med integrerade WLC- och ISE-baserade lösningar från Cisco. Vi har även en mycket spännande partner i form av Netgraph vars enkla och funktionsrika lösning dessutom erbjuds i helt tjänstebaserad form.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss!
Svar inom 24h