Intelligent WAN

Minska dina WAN-fakturor varje månad utan att försämra säkerheten, prestandan eller tillförlitligheten.

Förenkla IT-driften med en enda integreringsplattform för alla WAN-kontrollfunktioner.

Conscia är erfarna inom implementering av IWAN-lösningar för både stora och små organisationer, och är även specialiserade på WAN-optimering. Allt fler kontorsapplikationer rör sig från företagens datacenter till molnet. Tjänster som Dropbox och Skype har lett till att allt mer datatrafik på kontoret riktas mot molnbaserade tjänster. Detta ökar arbetsbelastningen, vilket kräver allt mer intelligent trafikhantering.

Cisco IWAN och teknikplattformarna Cisco ISR, ASR 1000 och CSR 1000V innehåller flera funktioner som klarar av denna utmaning: Applications Visibility and Control (AVC) ger insikter i vilka applikationer som körs på nätverket, och kan bl.a. prioritera videokonferenstrafik. Wide Area Application Services (WAAS) optimerar WAN-trafiken och minskar bandbreddskraven, medan Performance Routing (PfR) gör det möjligt att skicka videokonferenser genom ditt eget datacenter samtidigt som YouTube-trafiken stannar kvar via internetanslutningen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h