Lokala nätverk – LAN för företag
Lokala nätverk blir allt viktigare ju fler som distansarbetar.

Så här blir enklare att hantera större volymer och mer komplexa LAN.

För att garantera kapacitet, prestanda och tillgänglighet för lokala nätverk (LAN) när kraven ökar måste hanteringen av dem förenklas, utan att funktionalitet går förlorad.

Nyckeln till det är insyn (visibilitet) och automatisering, både för traditionella hårdvarubaserade konfigurationer och för mer moderna mjukvarubaserade.

Att allt fler distansjobbar och att trådlösa nätverksanslutningar blir fler innebär inte sänkta krav på traditionella lokala nätverk (LAN, local area network). Tvärtom. Ju fler olika anslutningar som används till företagets hjärta, det lokala nätverket, desto större och mer komplexa blir kraven. Lägg till det fler användare och fler kritiska tillämpningar.


Cisco SDA revolutionerar lokala och trådlösa nätverk

Det här innebär flera saker:

  • Det är viktigare än någonsin med rätt design och implementation för att garantera tillgänglighet och kapacitet och dessutom kunna ge rätt insyn och insikt kring nätverkets hälsa.
  • Valet mellan traditionell design som utgår från hårdvara eller mer modern design i form av mjukvarudefinierade nätverk blir avgörande. I det senare fallet erbjuder Cisco SDA (Software-Defined Access) en lösning med vilken hela nätverket bildar en gemensam enhet med integrerad styrning.
  • Allt mer funktionalitet sköts inom ramen för lokala nätverk, till exempel vad gäller säkerhet. Ett exempel på en säkerhetsfunktion är att använda nätverket som en sensor i kombination med Cisco Stealthwatch. Andra exempel är att distribuerade tillämpningar körs virtuellt på nätverksswitchar och distribuerad loggning.

Oberoende av vilka designval som görs och vilka funktioner som aktiveras finns det två grundkrav för att få en enkel hantering av ett modernt lokalt nätverk. För det första behövs det en sammanhållen lösning för administration och övervakning, med väl integrerade delar. För det andra måste så mycket som möjligt av hanteringen automatiseras.

Cisco SDA revolutionerar lokala och trådlösa nätverk. Beprövad virtualiseringsteknik som används i datacenternätverk bidrar till att det idag går att bygga kompletta lokala nätverk och trådlösa nätverk över flera platser, med en sömnlös hantering av enheter och åtkomst oavsett plats.

Cisco SDA är baserad på den centrala styrningsplattformen Cisco DNA-Center som ger en API-uppbyggd orkestrering av nätverket. Det kombineras med avancerad funktionalitet för telemetri och kvalitetsuppföljning av nätverkshälsa. Resultatet blir den insyn och kontroll som krävs för en tillförlitlig och enkel hantering.

Lägg till det att Cisco är världens största och mest beprövade tillverkare av nätverksutrustning, allt från kraftfulla switchar i Catalyst-serien till helt molnhanterade switchar i form av Cisco Meraki. Cisco har dessutom många modeller av switchar för krävande industri eller utomhusmiljöer.

Conscia har djup expertis inom lokala nätverk och vi kan stoltsera med ett stort antal experter som är Cisco CCIE: Routing & Switching. De hjälper gärna till med design, implementation och drift av lokala nätverk.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss!
Svar inom 24h