Ännu en Cisco-certifiering för Netsafe konsult

IT-konsultbolaget Netsafes konsulter fortsätter sin kompetensutveckling med fler Cisco-certifieringar. Netsafes konsult Jörgen Frejsö har nyligen certifierats till Cisco Certified Design Professional (CCDP).

IT-konsultbolaget Netsafes konsulter fortsätter sin kompetensutveckling med fler Cisco-certifieringar. Netsafes konsult Jörgen Frejsö har nyligen certifierats till Cisco Certified Design Professional (CCDP).

Jörgen Frejsö fortsätter att utöka sin redan gedigra erfarenhet och kunskap inom nätverksdesign genom att nyligen ha lyckats certifierats till Cisco Certified Design Professional (CCDP).

Netsafe satsning på spetskompetens inom nätverkskommunikation, IT-säkerhet, data center och service provider ledde till en nästan fördubblad omsättning under 2012 och IT-konsultbolaget letar ständigt efter ytterligare kvalificerade medarbetare för att möta ökad efterfrågan på konsulter med spetskompetens.

– Vår höga kunskap skapar trygghet för våra kunder, vilket göt att vi ständigt satsar på vidareutbildning av våra konsulter. Vår kombination av stor kunskap, lång erfarenhet och engagemang är anledningen till att vi idag har så god tillväxt och så många nöjda kunder, avslutar Emanuel Lipschütz, konsult och grundare av Netsafe International AB

Kontakta oss!
Svar inom 24h