Conscia Netsafe blir Sveriges första Cisco Lifecycle Advisor

Cisco Lifecycle Partner releaseIdag är det alltmer i komplexa mjukvarulager magin sker. Cisco har därför startat ett Lifecycle Advisor-program som kvalitetssäkrar Ciscos partners för att säkerställa att slutkunderna implementerar och använder Cisco-mjukvaror på bästa sätt. Conscia Netsafes kompetens, metodologi och verktyg har nu godkänts och företaget blir först i Sverige att som certifierad partner kunna säkra kundernas affärsnytta med såväl hård- som mjukvara över livscykeln.

– Conscia Netsafe och Conscia-koncernen har med sin kompetens och sina beprövade servicekoncept varit väl förberedda för att bli Cisco Lifecycle Advisor Partner. Detta är avgörande för att kunderna skall kunna hänga med i utvecklingen och verkligen utnyttja kraften i den allt högre andelen mjukvara i våra lösningar, säger Peter Rådeström, Software Lead, Cisco Sverige.

Precis som i flera andra branscher utvecklas konsumtionsmönstren inom IT-sektorn till att bli allt mer abonnemangsbaserade. I takt med den förändringen har Cisco utvecklat sin leveransmodell för samarbetspartners och slutkunder. Det är enligt den modellen som Cisco kvalitetsgranskat Conscia Netsafes kompetens, metodologi och verktyg såsom serviceportalen CNS, CNS Best Practice och CNS Analytics och nu certifierat Conscia Netsafe som Lifecycle Advisor Partner.

Conscia Netsafe VD Bengt Lundgren

– Till skillnad från tidigare hårdvarubetonad verksamhet inriktar sig Lifecycle Advisor på att komma in efter köpet och på ett strukturerat sätt hjälpa kunden att komma igång med mjukvaror för att nå affärsfördelar. Certifieringen är en kvalitetsstämpel direkt från Cisco på att vårt arbetssätt skapar maximalt värde för kunderna, säger Conscia Netsafes VD Bengt Lundgren.

– Det betyder att vi är den enda svenska Cisco-partnern som är certifierad att följa kunden under hela livscykeln och ansvara för alla delar av IT-behovet. I certifieringsprocessen tittade Cisco på hur vår arbetsmetodik är uppbyggd – vilka verktyg vi använder och hur kundprocessen ser ut – samt på en rad olika kundcase med fokus på hur metodiken fungerar i praktiken, säger Daniel Björke, Service Manager Conscia Netsafe.

För Conscia Netsafes kunder innebär certifieringen en försäkran om att den arbetsmetodik som används kommer att hjälpa dem få ut så Daniel Björke Service delivery manager Conscia Netsafemycket värde som möjligt av mjukvaran och de innovationer och tjänster de köpt.

– I vår roll som Lifecycle Advisor är målet att hjälpa kunderna nå uppsatta affärsmål på kortast möjliga tid och med så låg operationell risk som möjligt. Det handlar helt enkelt om att hjälpa dem att maximera affärsnyttan av en redan gjord investering, säger Daniel Björke.

Har du frågor om hur din verksamhet bättre kan dra nytta av Ciscos nyaste lösningar? Kontakta oss så hjälper vi er.

Kontakta oss!
Svar inom 24h