Conscia Netsafe först i Sverige – utses till Cisco Lifecycle Advisor

Cisco Lifecycle Partner release

Conscia Netsafe har som första svenska partner utnämnts till Lifecycle Advisor Partner av Cisco. Lifecycle Advisor-programmet kvalitetssäkrar Ciscos partners för att säkerställa att slutkunderna implementerar och använder Cisco-mjukvaror på bästa sätt. Conscia Netsafes kompetens, metodologi och verktyg har nu godkänts och företaget blir först i Sverige att som certifierad partner kunna säkra kundernas affärsnytta med såväl hård- som mjukvara över livscykeln.

– Till skillnad från tidigare hårdvarubetonad verksamhet inriktar sig Lifecycle Advisor på att komma in efter köpet och på ett strukturerat sätt hjälpa kunden att komma igång med mjukvaror för att nå affärsfördelar. Certifieringen är en kvalitetsstämpel direkt från Cisco på att vårt arbetssätt skapar maximalt värde för kunderna, säger Conscia Netsafes VD Bengt Lundgren.

Precis som i flera andra branscher utvecklas konsumtionsmönstren inom IT-sektorn till att bli allt mer abonnemangsbaserade. I takt med den förändringen har Cisco utvecklat sin leveransmodell för samarbetspartners och slutkunder. Det är enligt den modellen som Cisco kvalitetsgranskat Conscia Netsafes kompetens, metodologi och verktyg såsom serviceportalen CNS, CNS Best Practice och CNS Analytics och nu certifierat Conscia Netsafe som Lifecycle Advisor Partner.

– Det betyder att vi är den enda svenska Cisco-partnern som är certifierad att följa kunden under hela livscykeln och ansvara för alla delar av IT-behovet. I certifieringsprocessen tittade Cisco på hur vår arbetsmetodik är uppbyggd – vilka verktyg vi använder och hur kundprocessen ser ut – samt på en rad olika kundcase med fokus på hur metodiken fungerar i praktiken, säger Daniel Björke, Service Manager Conscia Netsafe.

För Conscia Netsafes kunder innebär certifieringen en försäkran om att den arbetsmetodik som används kommer att hjälpa dem få ut så mycket värde som möjligt av mjukvaran och de innovationer och tjänster de köpt.

– I vår roll som Lifecycle Advisor är målet att hjälpa kunderna nå uppsatta affärsmål på kortast möjliga tid och med så låg operationell risk som möjligt. Det handlar helt enkelt om att hjälpa dem att maximera affärsnyttan av en redan gjord investering, säger Daniel Björke.

För mer information:
Bengt Lundgren, VD, Conscia Netsafe, [email protected], 070-630 50 10
Erik Arnberg, marknadschef, Conscia Netsafe, [email protected], 070-758 88 01

Bilder: https://conscia.com/se/press/

Systemintegratören Conscia Netsafe erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med spetskompetens inom Datakommunikation, IT-säkerhet, Datacenter och Operatörsnät. Vår egenutvecklade programvara CNS säkerställer tillgänglighet, prestanda och Compliance för våra kunder. Vi är Guldpartner till Cisco, Cisco Enterprise Partner of the Year i Nordeuropa och fokuserar våra lösningar på Ciscos teknologi. Conscia Netsafe är en del av den nordeuropeiska Consciakoncernen. www.conscia.com/se/

Kontakta oss!
Svar inom 24h