Conscia växer inom moln, managed services och säkerhet

Mellan den tionde och sjuttonde september offentliggjordes fyra företagsförvärv av Conscia. I Sverige förvärvades molntjänstbolaget SECOA – men vad handlar detta om i det stora perspektivet? Det hela är knutet till en accelererande digitalisering där behoven av en flexibel och säker IT-infrastruktur för att stötta framtidens verksamheter ökar. Corona/Covid-19 har bara spätt på detta när kunder varken har råd med en för kostsam, centraliserad eller sårbar infrastruktur. Detta rimmar väl med Conscias ”Network of knowledge”-strategi – att föra samman de bästa och jobba för att utvecklas tillsammans och bli ännu starkare, inte minst inom IT-säkerhet, multi-cloud och managerade tjänster.

Under september adderades därför följande företag till Conscia:

 • SECOA – Sverige
  Molnbaserade nätverks- och säkerhetstjänster levererade genom en innovativ portal och mobilapp, det hela med stöd av automation och AI.
 • Credocom – Danmark
  IT-säkerhet är högt på dagordningen hos våra kunder. Conscia har de senaste åren väsentligt stärkt kompetensen på området och även adderat ett Security Operations Center (SOC). Med detta förvärv adderar vi ännu ett team ledande IT-säkerhetsexperter till familjen.
 • NetIT – Danmark
  Virtualisering är för många IT-chefer svaret på verksamhetens krav på lägre kostnader parallellt i stabila och ständigt effektivare IT-miljöer, här spelar VMware en ständigt växande roll. Genom förvärvet av en snabbväxande VMware-konsult kompletteras Conscias starka position i Danmark.
 • Damecon – Nederländerna
  Starkare förmåga inom multi-cloud med managerade tjänster för konnektivitet, säkerhet, data- och cloud management, inklusive access till de publika molnen.

Till del alltså en förstärkning både inom kompetenser, mjukvara men också områden från andra partners än Cisco. Förvärven är väl beskrivna i flera media (se nedan) men som koncernchefen Claus Thorsgaard är tydlig med i Channel Partner Insight så kommer Cisco definitivt att fortsätta vara Conscias ojämförligt viktigaste partner.

Läs mera i IT-Kanalens intervju med Robert Gustafsson, vd Conscia Sverige eller i andra media.

Frågor?

Hör av dig

Kontakta oss!
Svar inom 24h