Conscia – världens första internationella Cisco Advanced CX Specialization Partner

Conscia Customer Experience CX audit team

Delar av Conscias CX-Team: Mikael Juul (DK), Tom-Vegar Soot (NO), Susan Steen Holen (NO), Mark Govaerts (NL), Charlotte Skriver (DK), Daniel Björke (SE), Maarten van Geloven (NL), Morten Dam Krogh (DK)

CX: Conscia Group blev den 5 mars 2020 den första Cisco Partnern i världen som framgångsrikt kvalificerat flera länder i en kombinerad Customer Specialization Partner Capability Review (Audit), som låter partners utnyttja resurser, enhetliga processer och verktyg som delas av flera länder. Som ett resultat av detta erkänns Conscia i Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna som Cisco Advanced Customer Experience Specialized Partner.

Bengt Lundgren, VD, Conscia Sverige– Idag handlar det om värde, inte teknik eller hårdvara. När funktioner levereras av mjukvara som förändras på månadsbasis måste man som IT-leverantör vara mycket närmare kundens verksamhet. Användarna har makten idag – och med CX-specialiseringen säkerställer vi att Conscia kan bistå med den bästa kundupplevelsen, säger Bengt Lundgren, VD för Conscia Sverige.

Customer Experience – CX – är allt idag

Informationsteknologi har traditionellt ofta fokuserat på att fylla specifika kortsiktiga tekniska behov. Informationsteknologins snabbt växande affärsbetydelse, beroenden och komplexitet innebär att den traditionella metoden ofta inte levererar det långsiktiga värde kunden söker. I en värld av kontinuerlig utveckling och leverans av IT-funktionalitet måste en partner arbeta närmare kunden för att se till att den senare får ut den önskade affärsnyttan av de kontinuerliga innovationerna i mjukvara.

Cisco Advanced CX Specialization Capability för partners adresserar dessa behov. I vart och ett av de fyra Conscia-länderna finns det nu flera certifierade Customer Success Managers, utbildade Renewal Managers och Adoption Consultants. De stöds av expertis och godkända processer från Conscia Center of Excellence in Customer Experience (CX). Tillsammans säkerställer de nu att det i varje Conscia-affär läggs ett grundligt fokus på att identifiera och leverera det värde kunden söker i mätbara termer under hela livscykeln för den levererade lösningen eller tjänsten.

– En kundupplevelse i världsklass över hela lösningarnas livscykel är av avgörande betydelse för att kunderna ska lyckas och en viktig konkurrensfördel för oss. Bra gjort, Conscia, grattis till er fina prestation, säger Kim Sonn, Channel Lead, Cisco EMEAR North.

Pressmeddelande: Conscia – världens första internationella Cisco Advanced CX Specialization Partner

Kontakta oss!
Svar inom 24h