Konsultkollen 2018: Conscia Netsafe växer snabbast

Conscia Netsafe Cinode Konsultkollen 2018Cinodes verktyg Konsultkollen omfattar över 200 svenska konsultbolag, inklusive de stora systemintegratörerna. Vi gläder oss åt att notera att Conscia Netsafe med vår omsättningsökning från 56 till 193 miljoner är det snabbast växande bolaget i nya Konsultkollen 2018, och detta med en rörelsemarginal över tio procent. Genomsnittsmarginalen bland bolagen i verktyget är 6,5 procent, och mer än hälften av bolagen hade en tillväxt över tio procent.

Conscia Netsafe VD Bengt Lundgren – Komplexiteten i infrastrukturen ökar fort i takt med digitaliseringen. I det läget är Conscia Netsafes hårda fokus på att ha den absolut ledande Cisco-expertisen mycket eftertraktad, likaså vår prisbelönta serviceportal CNS som ger en unik överblick över kundens infrastruktur. Vi är på god väg mot målet om en halv miljard i omsättning 2020, säger Conscia Netsafes VD Bengt Lundgren, som tidigare uttalat sig om utvecklingen i Computer Sweden och IT-Kanalen.

Conscia Netsafe grundades som konsultbolaget Netsafe 1989 av nuvarande CTO:n och ledande Cisco-experten Emanuel Lipschütz. 2015 förvärvades verksamheten av den danska systemintegratörskoncernen Conscia Group. Bolaget döptes om till Conscia Netsafe och verksamheten vidgades från rena konsulttjänster till hård- och mjukvaruleveranser och support. Conscia Netsafe valdes 2017 till Cisco Enterprise Partner of the Year i Nordeuropa samt Årets kompetenspartner i Sverige. Conscia Group har även flera år i rad fått priser på global nivå för serviceportalen CNS.

Konsultkollen noterade i övrigt att 2017 var ännu ett toppenår för konsultbolagen. 80 procent av bolagen växte i omsättning och 70 procent ökade antalet medarbetare. Höga beläggningstal men även många förvärv drev på tillväxten.

På marginalsidan var det dock ”bara” 45 procent av bolagen som lyckades öka rörelsemarginalerna. Genomsnittsmarginalen sjönk exempelvis från 7,2 till 6,5 procent. Inspiro visade högst rörelsemarginal följt av McKinsey, Devcore, Netlight samt XLENT. Efter Conscia Netsafe var Processus och Omecon konsultbranschens snabbast växande företag.

Konsultkollen 2018 med sorterbara tabeller hittar du här:
https://cinode.com/konsultkollen/

Bild: Cinode Konsultkollen

Kontakta oss!
Svar inom 24h