Netsafe fördjupar samarbetet med Global Knowledge

Vi fördjupar vårt samarbete med Global Knowledge och startar utbildningar i Norge.

Vi fördjupar vårt samarbete med Global Knowledge och startar utbildningar i Norge.

Global Knowledge genomför över 500 stycken kurser och har 10 000 stycken kursdeltagare årligen. För att leverera de i särklass bästa utbildningarna har Global Knowledge 60 stycken välrenommerade och ytterst kompetenta instruktörer.

Global Knowledge instruktörer använder en kombination av teori, praktiska labbövningar och case studier för att erbjuda en kvalitativ utbildning. Som experter på sina respektive områden håller sig instruktörerna ajour med den senaste utvecklingen på marknaden genom bland annat olika former av konsultarbeten och, framför allt, framhåller deltagarens framgång som sin viktigaste prioritet.

Emanuel Lipschütz har varit instruktör på konsultbasis hos Global Knowledge i flera år och nu fördjupas samarbetet ytterligare då de tillsammans genomför utbildningar även i Norge.

Kontakta oss!
Svar inom 24h