Netsafe först i Sverige igen med ytterligare Cisco-certifiering

IT-konsultföretaget och systemintegratören Netsafe fortsätter att sätta Sverige på kartan med certifierad kompetens på högsta nivå. Den här gången är det företagets grundare Emanuel Lipschütz som blir förste svensk att certifiera sig inom Nätverksdesign genom att bli Cisco Certified Design Expert, CCDE.

IT-konsultföretaget och systemintegratören Netsafe fortsätter att sätta Sverige på kartan med certifierad kompetens på högsta nivå. Den här gången är det företagets grundare Emanuel Lipschütz som blir förste svensk att certifiera sig inom Nätverksdesign genom att bli Cisco Certified Design Expert, CCDE.

Netsafe fortsätter att fokusera på kompetens och kontinuerligt lärande. Bolaget har sedan tidigare sex certifierade personer på CCIE-nivå, varav flera har multipla CCIE. Genom Emanuel Lipschütz CCDE har man nu även certifierad kompetens på högsta nivå inom Nätverksdesign.

– Genom vårt långtgående arbete med kommunikationsnät åt myndigheter, stora företag och operatörer i så skapar vi förutsättningar att bygga kompetens på högsta nivå inom IT-infrastruktur. Den här certifieringen är helt i linje med hur vi jobbar – att förstå våra kunders verksamhet och utmaningar och att skapa lösningar som baserat på verksamhetens behov, säger Netsafes grundare Emanuel Lipschütz.

Den högsta certifiering inom teknik, CCIE Cisco Certified Internetwork Expert, har funnits i mer än 20 år. Ciscos CCDE, Cisco Certified Design Expert skapades för att komplettera med en designcertifiering som påvisar kompetens inom IT-infrastruktur design på samma höga nivå.

Netsafe grundades 1997 och har fokus på kompetens och IT-infrastruktur-lösningar som byggs för att öka tillgängligheten. Myndigheter och företag har allt större krav på att alltid finnas tillgängliga. Netsafe skapar lösningar som möter de kraven. Netsafe är ett konsult- och systemintegrationsföretag inom IT-infrastruktur som är guldpartner till Cisco. Netsafe verkar inom fyra affärsområden. Datakommunikation, IT-säkerhet, Datacenter och Operatörsnät.

Netsafe International har sedan starten 1997 vuxit organiskt med stark tillväxt senaste åren. Företaget har idag 18 medarbetare och avser att växa ytterligare för att möta efterfrågan inom datakommunikation, IT-säkerhet, datacenter och operatörsnät.

Om Cisco Certified Design Expert

Cisco Certified Design Expert är en certifiering på expert-nivå för ingenjörer inom nätverksdesign, teamledare inom IT-infrastruktur och nätverksarkitekter som i sin arbetsroll behöver översätta verksamhetsbehov, budget och ramar för drift i en design. Läroplanen för CCDE förbereder designers för att ta fram lösningar på infrastruktur i stora kundmiljöer. CCDE-certifierade nätverksingenjörer har både kunskap och färdigheter inom nätverksinfrastrukturdesign på expertnivå. De djupa tekniska nätverkskunskaperna hos en CCDE gör dem väl kvalificerade att ta sig an de allra mest utmanande designuppdragen inom nätverksinfrastruktur.

Kontakta oss!
Svar inom 24h