Netsafe utses till Cisco Silver Partner

Netsafe har i en revision väl mött Ciscos högt ställda krav vad gäller konsulternas specialistkompetens, support och kundnöjdhet och har nu utsetts till Cisco Silver Partner. Netsafe International erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom nätverkskommunikation och säkerhet. Endast fyra stycken företag i Sverige är idag Cisco Silver Partner.

Netsafe har i en revision väl mött Ciscos högt ställda krav vad gäller konsulternas specialistkompetens, support och kundnöjdhet och har nu utsetts till Cisco Silver Partner. Netsafe International erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom nätverkskommunikation och säkerhet. Endast fyra stycken företag i Sverige är idag Cisco Silver Partner.

Netsafe International utsågs nyligen till Cisco Silver Partner genom att uppfylla Ciscos högt ställda krav på specialistkompetens, support och nöjda kunder. För att nå Silverstatus krävs, förutom kompetenskrav på konsulterna, flertalet certifieringar, god supporthantering samt mycket nöjda kunder.

Netsafe Internationals nya status som Silver Partner innebär att de får ökat stöd från Cisco i form av tillgång till produkter och tjänster av högsta kvalitet, teknisk support, utbildningar och marknadsföringsresurser.

– Vi på Cisco värdesätter det engagemang och den expertkunskap som Netsafe International AB har visat och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt partnerskap. Netsafe har under flera år visat på spetskompetens inom nätverkskommunikation och säkerhet, såväl deras kunder som vi kan säga att de gör ett utomordentligt arbete, säger Johan Ahlm, partnerchef på Cisco.

– Utmärkande för Netsafe är våra konsulters unika spetskompetens och engagemang. Våra kunder består av såväl företag som myndigheter, varav flera av dessa har internationell verksamhet och är spridda på flera platser, vilket sätter stora krav på en fungerande nätverkskommunikation samt säkerhet, säger Emanuel Lipschütz, grundare och ägare till Netsafe International AB.

Erfarenheten och kompetensen hos Netsafe International är unik och är grunden till deras verksamhet. De ställer höga krav på sig själva att ständigt ligga i framkant med kunskap, och vidareutbildar ständigt konsulterna med certifieringar inom nätverkskommunikation och säkerhet. Detta är också ett krav för att få behålla Cisco Silver Partner-certifieringen i framtiden då en ny revision görs inom ett år igen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h