Netsafes konsult först i Sverige att certifieras till Cisco Certified Internetwork Expert Wireless

IT-konsultbolaget Netsafes konsulter fortsätter sin kompetensutveckling mot nya höjder. Senast certifierades Andreas di Zazzo till Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Wireless, vilket gör honom till den förste konsulten i Sverige och en av 50 i världen med denna certifiering.

IT-konsultbolaget Netsafes konsulter fortsätter sin kompetensutveckling mot nya höjder. Senast certifierades Andreas di Zazzo till Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Wireless, vilket gör honom till den förste konsulten i Sverige och en av 50 i världen med denna certifiering.

Netsafes nätverkskonsult Andreas di Zazzo är förste konsult i Sverige och en av endast 50 i världen som certifierats till Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Wireless. Andreas har sedan tidigare certifierats inom CCIE Routing & Switching.

– Cisco Sverige gratulerar Andreas för att han uppnått marknadens högst värderade nätcertifiering för trådlösa LAN nät, CCIE Wireless. Teknisk kompetens blir allt viktigare för att möta den mobila trenden där affärskritiska applikationer ska samsas med t ex Youtube och Facebook i det trådlösa företagsnätet, säger Peter Jerhamre, Systems Engineer på Cisco Sverige.

– Vi satsar ständigt på vidareutbildning av våra konsulter och med Andreas certifiering inom CCIE Wireless bygger vi vidare på vår spetskompetens, vilket i sin tur skapar trygghet för våra kunder. Vår kombination av stor kunskap, lång erfarenhet och engagemang är anledningen till att vi idag har så god tillväxt och så många nöjda kunder, avslutar Emanuel Lipschütz, konsult och grundare av Netsafe International AB.

Netsafe satsning på spetskompetens inom nätverkskommunikation, IT-säkerhet, data center och service provider har lett till en nästan fördubblad omsättning under 2012 och IT-konsultbolaget letar ständigt efter ytterligare kvalificerade medarbetare för att möta ökad efterfrågan på konsulter med spetskompetens.

IT-konsultföretagets kunder består av såväl företag, myndigheter och operatörer, varav de flesta har en internationell verksamhet och är spridda på ett stort antal platser – vilket ställer stora krav på en väl fungerande nätverkskommunikation samt hög säkerhet.

Läs mer här om våra tjänster som Cisco konsulter.

Kontakta oss!
Svar inom 24h