Schibsted lagrar snabbare med Open Source och Conscia Netsafe

schibsted-conscia-netsafe-glusterConscia Netsafe får leverera en ny lagringslösning till Schibsted. Lösningen bygger på Red Hats Open Source-teknologi Gluster och Ciscos serverplattform UCS och sker i samverkan med Red Hat-specialisten Conoa. Den mjukvarudefinierade lösningen ger Schibsted en ökad flexibilitet och skalbarhet som möjliggör för utvecklarna att arbeta effektivare, DevOps. Lösningen kommer successivt att helt ersätta den gamla SAN-baserade miljön.

Det digitala mediebolaget Schibsted når halva Sveriges befolkning – varje dag – genom ett tiotal välkända varumärken. Inom koncernen är det företaget Enterprise Technology (E-Tech) som svarar för att de koncerngemensamma systemen fungerar och är konkurrenskraftiga, vare sig de levererar Aftonbladet, SvD, Blocket eller något annat. Tidigare använde Schibsted E-Tech ett traditionellt datalagringsnät (SAN) med specifik hårdvara som sedan koppades till en virtuell servermiljö. Inför beslutet att förnya SAN:et utvärderade Schibsted E-Tech mjukvarudefinierade lösningar.  Läs mer här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h