Vosko blir del av Conscia, den nordiska IT-infrastrukturexperten

Voskos VD Mark Gozeling och Conscias VD Mogens Bransholm

Voskos VD Mark Gozeling och Conscias VD Mogens Bransholm

Köpenhamn, Danmark, & Gouda, Nederländerna, 29 juni 2017Conscia Holding A/S (”Conscia”), Cisco Gold Partner i Danmark, Sverige och Norge, har ingått ett avtal om förvärv av Vosko B.V. (”Vosko”), en ledande nederländsk leverantör av säkra nätverksinfrastrukturlösningar och funktionstjänster.

– Under de senaste åren har Conscia utökat sin verksamhet i Danmark både till Sverige och Norge, och nu är vi redo att ta ett stort steg in på den nederländska marknaden. Vi tror att Conscia och Vosko passar ihop, inte bara utifrån deras tekniska expertis men också från ett mer kulturellt perspektiv. Båda företagen har ett starkt fokus på kompetenser och på att addera mervärde till kunderna, säger Conscias styrelseordförande Mogens Elsberg.

Vosko – en ny medlem i en familj av infrastrukturexperter

Vosko är en privatägd och högt kvalificerad fullserviceleverantör av företagsnätverk, integrerade kommunikations-, säkerhets-, datacenter- och funktionstjänstelösningar i Nederländerna. Vosko designar, implementerar, säkrar, underhåller och förvaltar stora och komplexa infrastrukturnätverk för de privata och offentliga sektorerna med en stark närvaro inom vård-, myndighets- och högskolebranscherna.

– Jag är mycket glad över att bli en del av Consciakoncernen, våra företag förenar betydande strategiska värden. När organisationer står inför ett ökande tryck att fokusera på innovation blir en pålitlig kommunikationsinfrastruktur över alla funktioner en strategisk och affärskritisk framgångsfaktor. Med Conscia kan vi fortsätta att expandera våra tjänster och vårt starka anseende på den nederländska marknaden och passionerat vässa vår Customer-first kultur, säger Voskos VD Marc Gozeling.

– Tillsammans kommer de två företagen att bli en ledande nordeuropeisk aktör inom lösningar för nätverksinfrastruktur. Som en del av vår portfölj i över 20 år har Vosko byggt en lång historia av kundorienterade och mycket innovativa nätverksinfrastrukturlösningar. Båda företagen kommer att ha stor nytta av att dela sina kunskaper vilket skapar ett stort kundvärde, tillade Ernst Nijkerk, från Nijkerk Holding B.V., Voskos enda aktieägare.

Bortsett från att bli en del av en större företagsfamilj kommer inga stora förändringar att göras av Voskos organisation. Den kommer att fortsätta fungera som en oberoende infrastrukturleverantör i Nederländerna. Mera konkret kommer Vosko att lansera Conscias unika servicelösning på den nederländska marknaden, landsorganisationerna kommer också att dela tekniska förmågor och kunskaper.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med Marc och hans team. Vi är också glada att få erbjuda kunder i Nederländerna vår prisbelönta servicelösning och hjälpa dem att livscykelhantera sin kritiska infrastruktur ”, säger Mogens Bransholm, VD för Conscia.

En högkvalificerad och kvalitetsfokuserad Ciscopartner

– Vosko är en specialiserad och mycket kvalitetsfokuserad Ciscopartner i Nederländerna. Vi är glada att de nu blir en del av Consciafamiljen, som vi vet är en extremt stark Ciscopartner i Norden med ledande förmågor inom Ciscos säkerhets- och datacenterområden, kommenterar Cisco Netherlands VD Edward Prinzen.

Kundfördelar och ytterligare tillväxt

– Detta är ett riktigt spännande drag, som vi har stora förväntningar på. Jag är övertygad om att båda företagen kommer att kunna dra nytta av varandra och att kombinationen kommer att ge nya möjligheter både för våra kunder och anställda och som sådan kommer den att vara en drivkraft för fortsatt tillväxt, avslutar Conscias styrelseordförande Mogens Elsberg.

Oppenheimer Europe Ltd. agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Vosko och Nijkerk Holding B.V. i denna transaktion.

Presskontakter:

Marc Gozeling, VD, Vosko
Tel: +31 650294225
Epost: [email protected]

Dorthe Dahlin Irvold, Communications Director, Conscia
Tel: +45 20 42 96 11
Epost: [email protected]

Om Conscia:

Conscia bygger IT-infrastruktur och erbjuder 24/7-tjänster för nätverk, datacenter, säkerhet och mobilitet. I nära samarbete med våra kunder fokuserar vi på att få de största fördelarna med den senaste tekniken. Vi strävar efter att vara de mest kunniga inom vårt kompetensområde och vi kombinerar djupt professionell kunskap med en attityd centrerad på att fullfölja varje projekt framgångsrikt och att alltid avsluta våra uppgifter snabbt och effektivt. Conscias expertis och unika serviceutbud garanterar en kontinuerlig utveckling och en stabil verksamhet för våra kunder. Vi är ambitiösa och håller höga standarder, och vi jobbar aktivt med att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra anställda. Conscia ägs av Axcel, ett nordiskt Private equity-företag med inriktning på medelstora företag. Läs mer på www.conscia.com eller i våra sociala mediekanaler: Facebook, LinkedIn, Google+ och Twitter.

Om Vosko:

Vosko är en fullserviceleverantör av företagsnätverk, integrerad kommunikation, säkerhet, datacenter och lösningar för funktionstjänster i Nederländerna. Vosko designar, implementerar, säkrar, underhåller och hanterar stora och komplexa kommunikationsnät. Med huvudkontor i Gouda (Nederländerna) har Vosko byggt en stark närvaro inom vård-, myndighets- och högskolesektorerna.

Kontakta oss!
Svar inom 24h