Conscia blir världens första Cisco Advanced Customer Experience Specialization Partner i flera länder

Conscia Group, en ledande leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar, blev den 5 mars 2020 första Cisco partner i världen att framgångsrikt kvalificera flera länder i en kombinerad Customer Specialization Partner Capability Review. Denna låter partners utnyttja resurser, enhetliga processer och verktyg som delas av flera länder. Som ett resultat av detta erkänns de i Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna som Cisco Advanced Customer Experience Specialized Partner.

– En kundupplevelse i världsklass över hela lösningarnas livscykel är av avgörande betydelse för att kunderna ska lyckas och en viktig konkurrensfördel för oss. Bra gjort, Conscia, grattis till er fina prestation, säger Kim Sonn, Channel Lead, Cisco EMEAR North.

Informationsteknologi har traditionellt ofta fokuserat på att fylla specifika kortsiktiga tekniska behov. Informationsteknologins snabbt växande affärsbetydelse, beroenden och komplexitet innebär att den traditionella metoden ofta inte levererar det långsiktiga värde kunden söker. I en värld av kontinuerlig utveckling och leverans av IT-funktionalitet måste en partner arbeta närmare kunden för att se till att den senare får ut den önskade affärsnyttan av de kontinuerliga innovationerna i mjukvara.

Cisco Advanced CX Specialization Capability för partners adresserar dessa behov. I vart och ett av de fyra Conscia-länderna finns det nu flera certifierade Customer Success Managers, utbildade Renewal Managers och Adoption Consultants. De stöds av expertis och granskade processer från Conscia Center of Excellence in Customer Experience (CX). Tillsammans säkerställer de nu att det i varje Conscia-affär läggs ett grundligt fokus på att identifiera och leverera det värde kunden söker i mätbara termer under hela livscykeln för den levererade lösningen eller tjänsten.

– Att som första partner i världen nå Cisco Customer Experience Advanced Specialization i flera länder är ytterligare ett bevis på vårt DNA av att sträva efter att vara först när Cisco tar ut en ny riktning. Denna viktiga milstolpe stöder vår vision att alltid vara relevanta för våra kunder och säkerställa den bästa upplevelsen under hela livscykeln, säger Claus Thorsgaard, VD för Conscia.

Den externa CX Advanced Specialization Capability-revisionen genomfördes 27 februari 2020. NSF International genomförde och bekräftade att Conscia Group (Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna) uppfyller alla krav på Quality System Management.

För mer information, kontakta:

Claus Thorsgaard, CEO, Conscia Group
Tel.: + 45 25 35 23 12
Mail: [email protected]

Om Conscia Group
Conscia är en ledande europeisk leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar baserade på teknik från Cisco, kompletterad med andra ledande teknikpartners. Conscia strävar efter att vara den bästa partnern för att säkerställa våra kunders affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av en djup professionell kompetens och insikt, som samlas in och visas genom den unika kundplattformen ’CNS’, som ligger till grund för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Samtidigt är Conscias strategiska mål att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för de begåvade IT-infrastrukturspecialisterna i Europa. Conscia Group räknar med cirka 650 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Nederländerna, Tyskland och Slovenien) med en total omsättning på ca. 2 miljarder danska kronor (280 miljoner euro).

Kontakta oss!
Svar inom 24h