Conscia utser ny VD och presenterar stark årsredovisning inför nästa fas av sin tillväxtresa

2 mars, 2021

Conscia, en av de ledande leverantörerna av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar i Europa, tillkännager utnämningen av Erik Bertman till ny VD för att leda företaget i nästa fas av utvecklingen. Conscia är nu redo att lägga en stark grund för nästa steg i sin internationella expansionsstrategi.

Erik Bertman Conscia Group CEOConscias styrelse har utsett Erik Bertman till ny VD för Conscia. Erik Bertman kommer att efterträda Claus Thorsgaard, som framgångsrikt har fått verksamheten att växa under de senaste åren och lett ett intensivt förvärvsprogram. När Conscia går in i nästa fas av sin utveckling kommer Erik Bertman att bidra till företagets tillväxt genom att ytterligare fokusera på att bygga den organisatoriska grunden för företagets hållbara tillväxt, internationalisering och ännu starkare kunderbjudande inom cybersäkerhet, multimoln och hanterade tjänster.

Erik Bertman har bred internationell ledarskapserfarenhet och dokumenterad erfarenhet av att driva tillväxt och bygga starka och hälsosamma företag inom tekniksektorn. Senast hade han positionen som VD för Coromatic Group, som säkerställer tillgängligheten av kraft och datakommunikation för verksamhetskritiska funktioner. Tidigare har han haft olika internationella ledande befattningar hos några av världens mest ansedda teknikvarumärken som Microsoft och Nokia

– Erik är känd för sina exceptionella ledaregenskaper och sitt kundengagemang. Han har en meritlista med enastående affärsresultat och byggande av internationella teknikföretag. Detta tillsammans med hans passion för produkter och teknik är en perfekt matchning för Conscia. Vi är därför mycket glada över att Erik ansluter sig till oss ​​för att leda Conscia på väg till nästa nivå, kommenterade Morten Hübbe, styrelseordförande i Conscia.

– Conscia sätter standarderna för lösningar och tjänster som låter verksamheter använda teknik på ett tillförlitligt och säkert sätt. Detta har varit möjligt genom att sammanföra några av de mest begåvade och dedikerade personerna i branschen. Jag är väldigt glad att få börja på företaget och bli en del av den starka kulturen. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen med kunden i fokus och att stärka Conscias position ytterligare. Jag är djupt imponerad av den marknadsposition som Consciakoncernen etablerat genom åren och ser en stark potential för ytterligare internationell tillväxt och expansion, sade Erik Bertman, ny VD.

– Å styrelsens vägnar vill jag tacka Claus Thorsgaard för hans starka bidrag och engagemang för Conscia. Under sin tid som VD har Conscia vuxit snabbt och byggt en stark position på marknaden, sade Morten Hübbe.

– Conscia är ett extraordinärt företag och det har varit en ära att leda verksamheten tillsammans med alla begåvade och professionella kollegor. Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit på bara tre år. Idag är Conscia en europeisk ledare och det kommer att bli spännande att följa Conscias fortsatta utveckling, jag önskar Erik lycka till som tillträdande VD, sade Claus Thorsgaard.

VD-bytet träder i kraft den 1 mars 2021.

Stark tillväxt och lönsamhet

– Vi är glada att kunna presentera en stark årsredovisning för Conscia ur alla aspekter. Framgångsrikt strategiutförande, organisk tillväxt och förvärv har präglat Consciaresan hittills och företaget är på god väg i sin internationella expansion. Den nuvarande situationen med covid-19 har ytterligare förstärkt flera av de underliggande megatrenderna som driver Conscias verksamhet, inklusive digitalisering, anslutning, nätverk, moln och hanterade tjänster. Både den totala omsättningen och EBITDA har under de senaste fyra räkenskapsåren ökat med mer än 30% p.a. och vi ser fram emot att fortsätta denna resa i nästa fas, kommenterade Morten Hübbe årsredovisningen 2019/2020 som just har överlämnats till myndigheterna.

Höjdpunkter från Conscia A/S årsrapport för 2019/2020 (med koncernredovisning för Danmark, Nederländerna, Tyskland, Slovenien, Sverige och Norge):

  • Stark omsättningstillväxt på 18% med en total intäkt på 2,3 miljarder DKK.
    • Den totala omsättningen för Conscia A/S har under de senaste fyra räkenskapsåren ökat med i genomsnitt 32% per år.
  • Normaliserat kassaflöde EBITDA uppgick till 488 Mkr DKK (en ökning med 69 Mkr DKK jämfört med föregående år).
  • Resultat och normaliserad EBITDA ökade med 30% till 266 miljoner DKK under räkenskapsåret, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 11,6% (förbättring med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år).
    • Normaliserad EBITDA har ökat med ett årsgenomsnitt på 34% under de senaste fyra räkenskapsåren.
  • Som en del av sin strategi att bygga en ledande europeisk aktör inom cybersäkerhet, IT-infrastruktur och hanterade tjänster har Conscia under de senaste åren gjort ett antal förvärv för att expandera geografiskt, senast xevIT i Tyskland, Secoa i Sverige, Damecon i Nederländerna, liksom NetIT och Credocom i Danmark.
  • Det genomsnittliga antalet anställda ökade med ytterligare 178 personer under räkenskapsåret och förväntas vara cirka 800 under innevarande räkenskapsår.

Presskontakt:
Anja Leschly, CHRO Conscia Group
Mobil +45 20553818

Om Conscia

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (335 miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com

Kontakta oss!
Svar inom 24h