Dåligt förberedda företag öppnade upp för fler cyberattacker under pandemin

Distansarbetet har ökat markant i kölvattnet av pandemin och har satt digitaliseringen än högre upp för företagens prioriteringar runt om i världen. I Sverige och övriga världen var dock företagen dåligt förberedda på pandemins konsekvenser för arbetsplatserna och lämnade över ansvaret för den digitala säkerheten till medarbetarna. Osäkra uppkopplingar via hemmanätverk och ett alltför stort beroende av lösenord öppnade därför upp för ett ökat antal cyberattacker. Nästan alla svenska IT-chefer, 96 procent, menar att det inte går att vara helt säker mot cyberangrepp visar en internationell undersökning som Cisco och Conscia låtit göra.

 Distansarbetet har sett en boom utan motstycke det senaste året där tusentals företag och hundratusentals Emanuel Lipschütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverigesvenskar nu, villigt eller motvilligt, jobbat utanför sin vanliga kontorsmiljö. Men vart tionde svenskt företag uppger att man inte alls var förberedd på distansarbetesboomen. Lite fler än var tredje, 36 procent, uppger att man var ganska förberedd. Samtidigt uppskattar 41 procent av de svenska företagen att antalet cyberattacker ökat under pandemin med 25 procent eller mer.

–  Ransomware, nätfiske och datastöld är de tre huvudtyperna av attacker som hotar företag idag, säger Emanuel Lipschütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverige. Och när jobbdatorn kopplas upp från osäkra hemmanätverk och kanske används av flera familjemedlemmar som surfar eller klickar på okända länkar öppnar det upp för sårbarheter som en kontorsmiljö skulle sätta stopp för.

I rapporten indikerar IT-cheferna att distansarbetet kommer att fortsätta vara högt på agendan hos många företag. Och det innebär nya rutiner och nya former av samarbete att hantera. Liksom ett antal nya frågeställningar kring IT-miljön. Inte minst att stärka säkerheten hos användarna, något som 41 procent av företagen pekar på. Andra initiativ företagen prioriterar nu är att byta ut lösenordsanvändning mot flerfaktorautentisering.

–  När vi frågade de svenska it-cheferna om de tror att någon CIO kan känna sig säker inför dagens cybersäkerhetshot Henrik Bergqvist, Cybersecuritychef, Cisco Sverigesvarade 96 procent nej, säger Emanuel Lipschütz. Och det är tydligt i rapporten att företagen prioriterar cybersäkerhet högre nu än innan pandemin. Nästan var fjärde svensk IT-chef klassar cybersäkerhet som extremt viktigt och över en tredjedel som viktigare än innan pandemin. Fyra av tio svenska företag avser också att öka sin budget för cybersäkerhet med minst 30 procent.

–  Många företag och organisationer har behövt göra kompromisser med sina säkerhetspolicys under pandemin, säger Henrik Bergqvist, Cybersecuritychef, Cisco Sverige. Det är talande att undersökningens svenska IT-chefer pekar ut policyarbetet som det viktigaste att styra upp. Vi ser det i alla de zero trust-dialoger vi har med våra kunder.

Ladda ner rapporten här

 

För mer information

Erik Arnberg, marknads- och kommunikationschef, Conscia Sverige AB | 070-758 88 01 | [email protected]

Pressbilder: https://conscia.com/se/press/

Om Conscia

Conscia levererar lösningar inom cybersäkerhet och nätverk till kunder med verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Våra experter designar, implementerar och driver innovativa och skräddarsydda IT-lösningar inom cybersäkerhet, nätverk och hybridmoln. Vår ambition är att alltid följa och stötta våra kunder i deras teknologiska utveckling.

Conscia grundades 2003 och ägs av Nordic Capital. Vi är idag över 1 100 medarbetare på kontor i Danmark, Norge, Nederländerna, Slovenien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Våra kunder finns inom bland annat finans, hälsovård, tillverkning, allmännyttiga företag, detaljhandel och i offentlig sektor. Under 2022/2023 ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro.

Kontakta oss!
Svar inom 24h