Dåligt förberedda företag öppnade upp för fler cyberattacker under pandemin

Distansarbetet har ökat markant i kölvattnet av pandemin och har satt digitaliseringen än högre upp för företagens prioriteringar runt om i världen. I Sverige och övriga världen var dock företagen dåligt förberedda på pandemins konsekvenser för arbetsplatserna och lämnade över ansvaret för den digitala säkerheten till medarbetarna. Osäkra uppkopplingar via hemmanätverk och ett alltför stort beroende av lösenord öppnade därför upp för ett ökat antal cyberattacker. Nästan alla svenska IT-chefer, 96 procent, menar att det inte går att vara helt säker mot cyberangrepp visar en internationell undersökning som Cisco och Conscia låtit göra.

 Distansarbetet har sett en boom utan motstycke det senaste året där tusentals företag och hundratusentals Emanuel Lipschütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverigesvenskar nu, villigt eller motvilligt, jobbat utanför sin vanliga kontorsmiljö. Men vart tionde svenskt företag uppger att man inte alls var förberedd på distansarbetesboomen. Lite fler än var tredje, 36 procent, uppger att man var ganska förberedd. Samtidigt uppskattar 41 procent av de svenska företagen att antalet cyberattacker ökat under pandemin med 25 procent eller mer.

–  Ransomware, nätfiske och datastöld är de tre huvudtyperna av attacker som hotar företag idag, säger Emanuel Lipschütz, CTO och Director Cybersecurity på Conscia Sverige. Och när jobbdatorn kopplas upp från osäkra hemmanätverk och kanske används av flera familjemedlemmar som surfar eller klickar på okända länkar öppnar det upp för sårbarheter som en kontorsmiljö skulle sätta stopp för.

I rapporten indikerar IT-cheferna att distansarbetet kommer att fortsätta vara högt på agendan hos många företag. Och det innebär nya rutiner och nya former av samarbete att hantera. Liksom ett antal nya frågeställningar kring IT-miljön. Inte minst att stärka säkerheten hos användarna, något som 41 procent av företagen pekar på. Andra initiativ företagen prioriterar nu är att byta ut lösenordsanvändning mot flerfaktorautentisering.

–  När vi frågade de svenska it-cheferna om de tror att någon CIO kan känna sig säker inför dagens cybersäkerhetshot Henrik Bergqvist, Cybersecuritychef, Cisco Sverigesvarade 96 procent nej, säger Emanuel Lipschütz. Och det är tydligt i rapporten att företagen prioriterar cybersäkerhet högre nu än innan pandemin. Nästan var fjärde svensk IT-chef klassar cybersäkerhet som extremt viktigt och över en tredjedel som viktigare än innan pandemin. Fyra av tio svenska företag avser också att öka sin budget för cybersäkerhet med minst 30 procent.

–  Många företag och organisationer har behövt göra kompromisser med sina säkerhetspolicys under pandemin, säger Henrik Bergqvist, Cybersecuritychef, Cisco Sverige. Det är talande att undersökningens svenska IT-chefer pekar ut policyarbetet som det viktigaste att styra upp. Vi ser det i alla de zero trust-dialoger vi har med våra kunder.

Ladda ner rapporten här

 

För mer information

Erik Arnberg, marknads- och kommunikationschef, Conscia Sverige AB | 070-758 88 01 | [email protected]

Pressbilder: https://conscia.com/se/press/

Om Conscia

Systemintegratören Conscia Sverige erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med spetskompetens inom Datakommunikation, Datacenter, IT-säkerhet, Molntjänster och Operatörsnät. Vår egenutvecklade programvara CNS säkerställer tillgänglighet, prestanda och Compliance för våra kunder. Vi är Guldpartner till Cisco, för andra året i rad Cisco Customer Experience Partner i Sverige.

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (335 miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com/se

Kontakta oss!
Svar inom 24h