Matevž Mesojednik

SOC Manager

Matevž Mesojednik är chef för Conscia Security Operations Center (SOC) sedan 2018. Matevz har mer än ett decennium av erfarenhet av säkerhetsrevision och orkestrering av IT-säkerhetssystem för företag från finans-, stats- och energisektorn. Han är ansvarig för att prioritera arbetsbelastningar inom Conscias Security Operations Center, tillhandahålla säkerhetstrygning, analys, hanterad upptäckt och incidenthanteringstjänster. Matevz är certifierad GIAC Advisory Board-medlem samt GMON, GPEN och GWAPT.

Kontakta oss!
Svar inom 24h