Secure Access as a Service

Secure Access as a Service är en molnlevererad tjänst för multifaktorautentisering

Förstärk användarsäkerheten för att skydda åtkomst till applikationer, molntjänster och VPN.

Secure Access as a Service är en molnlevererad tjänst för multifaktorautentisering.

En förstärkning av användarautentisering där ytterligare parametrar adderas vid inloggning till verksamhetskritiska applikationer, data och system för att säkra åtkomsten i en molnbaserad applikationsleverans. Tjänsten kan appliceras på lokala resurser, molntjänster och kan skräddarsys per applikation.

Secure Access as a Service är en molntjänst för en flexibel och användarvänlig multifaktorautentisering där identiteten verifieras för en säker åtkomst till applikationer, både lokalt och i molnet och till VPN-förbindelser och andra resurser.

Identiteten verifieras med en metod som kallas multifaktorautentisering, där en extra faktor adderas tillsammans till ditt lösenord vid inloggningstillfället. Det tillför en extra säkerhet och skyddar företagets applikationer, data och system från obehöriga användare som lyckats komma över en anställds användarnamn och lösenord.


Olika metoder för inloggning

Secure Access as a Service hanterar ett stort antal olika metoder för inloggning, där lösenord kan kombineras med följande:

 • Push-meddelande till telefon för verifiering
 • Biometriska lösningar som kontroll av fingeravtryck
 • Engångskoder
 • Uppringning eller SMS som ska besvaras

Multifaktorautentisering kan anpassas per applikation, användare och enhet, med flera faktorer. Det går även att hantera single sign-on, där inloggning till flera applikationer skyddas bakom en säker huvudinloggning som säkerställer att identiteten verifieras och enheterna som ansluter uppfyller säkerhetspolicyn.

Molnbaserad multifaktorautentisering

Exempel på mervärden i en molnbaserad tjänst: 

 • Enkel att implementera
 • Rörlig månadskostnad baserad på antalet aktiva enheter
 • Skyddar alla enheter inom verksamheten, både på kontoret och utanför
 • Automatiskt, ständigt uppdaterat och relevant skydd som baseras på trender och data från en stor del av den totala mängden internettrafik
 • Flexibelt innehåll för verksamhetens behov
 • Övervakning 24/7/365
 • Service och support
 • Standardiserad och anpassad statistik samt rapporter
 • Tillgång till hög kompetens för design, drift och felsökning
 • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknologiförändringar
 • Enkelt att utöka och minska lösningen

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoSecure Access as a Service bygger på tekniklösningar från Cisco Duo och är tätt integrerad med Conscias övriga produkter och tjänster, som Cisco Umbrella, för heltäckande säkerhetslösningar för den mobila användaren.

Gratis Brief: Secure Access as a Service

Ladda ner och läs hur vi skyddar åtkomsten till applikationerna.

Vanliga frågor och svar

Cisco Duo är en molntjänst för flexibel multifaktorautentisering (att kräva flera sätt att logga in till en resurs) till applikationer, både lokalt och i molnet, och till VPN-förbindelser och andra resurser.
Cisco Duo as a Service är en molntjänst för enkel användning av Cisco Duo.
Multifaktorautentisering kan anpassas per applikation, användare och enhet, med flera faktorer. Det går även att hantera single sign-on, det vill säga att samla flera inloggningar i en huvudinloggning, samt att skapa kontroller av att enheter uppfyller ett företags säkerhetspolicy.

 

Multifaktorautentisering innebär att det krävs mer än ett sätt att autentisera sig (logga in) för att få åtkomst till en resurs, till exempel en applikation.
Tvåfaktorsautentisering innebär att det krävs två olika autentiseringar för att få tillgång till en resurs, till exempel en applikation. Ett exempel är att ange ett lösenord och svara på ett SMS som skickas.
Autentiseringsfaktorer är olika kunskaper, saker, egenskaper eller något annat som identifierar en person. Exempel på autentiseringsfaktorer är lösenord (kunskap) och passerkort (något man har).

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h