Secure Email as a Service

En funktionell säkerhetslösning för säker e-post.

Skydda verksamheten från skadlig kod och oönskad trafik.

Secure Email as a Service är totallösningen för säker e-post som bygger på en webbaserad analystjänst som hanterar information om farliga domäner och säkerhetsrisker.

Förutom skydd mot attacker, skadliga filer och skadliga program erbjuder tjänsten även enkel hantering och rapportering. Innovativa lösningar med höga prestanda för sökning efter virus och andra kontroller ger hög kapacitet för att kontrollera inkommande och utgående e-post.

En funktionell säkerhetslösning för e-post bör kunna hantera alla kända e-posthot och även kunna anpassas för att hantera nya. Det innebär övervakning och skydd i realtid, eller så nära realtid som det går. Lösningen måste vara automatiserad i hög grad och dra nytta av moderna tekniklösningar som maskininlärning, samt vara fullt integrerad både vad gäller de egna funktionerna och med andra mjukvaror.

Syftet med molntjänsten Secure Email as a Service är att stoppa den vanligaste vägen in för skadliga kod och attacker: e-post. Eftersom e-post är den universella kommunikationskanalen inom näringslivet och inom offentlig förvaltning är e-post också det vanligaste transportmedlet för skadlig kod. Om en mottagare av sådan e-post dessutom klickar på länkar i meddelandena är det fritt fram för skadliga program.


En molnbaserad tjänst för säker e-post

Genom att säkra e-posten stoppas majoriteten av skadlig kod innan den når mottagarna. Det innebär avbrottsfri verksamhet, minskade kostnader, intakt renommé och inte minst att risken minskar för det stressiga, omfattande, svåra och i grunden improduktiva arbetet med att återställa en IT-miljö.

Exempel på mervärden i en molnbaserad Secure Email as a Service:

 • Anti-spam, skydd mot massutskick och ej godkända avsändare
 • Antivirus, skydd mot virus, trojaner, skadliga skript och andra typer av skadlig kod
 • Bedrägeriskydd, dynamiskt och alltid uppdaterat skydd mot trafik från skadliga domäner och bedragare
 • Automatiskt, ständigt uppdaterat och relevant skydd som baseras på trender och data från en stor del av den totala mängden eposttrafik på internet
 • Datasäkerhet, skyddar och säkerställer verksamhetens viktigaste meddelanden
 • Flexibelt innehåll för verksamhetens behov
 • Övervakning 24/7/365
 • Service och support
 • Standardiserad och anpassad statistik samt rapporter
 • Tillgång till hög kompetens för design, drift och felsökning
 • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknikförändringar
 • Enkelt att utöka och minska lösningen

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoConscia Secure Email as a Service bygger på Cisco Secure Email och andra tekniklösningar från Cisco och är tätt integrerad med Conscias övriga produkter och tjänster för en heltäckande säkerhetslösning.

Gratis guide: Secure Email as a Service

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om om hur ni bäst hanterar dagens hot med en molnbaserad mailsäkerhetstjänst.

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h