Secure Endpoint as a Service

Molnbaserad säkerhetstjänst som övervakar klienten dygnet runt och snabbt stoppar attacker och skadliga program

 

Skydda den mobila klienten mot avancerade attacker.

Secure Endpoint as a Service är en molnbaserad säkerhetstjänst för den mobila klienten som kontinuerligt övervakar och analyserar aktiviteter som berör filer och datorers interna processer.

Tjänsten förhindrar, upptäcker och åtgärdar skadlig kod på klienten med hjälp av avancerade analysmetoder.

Secure Endpoint as a Service analyserar och nyttjar maskininlärning för att i realtid blockera och försvara klienter mot avancerad malware av typen zero-day. Tjänsten innehåller även en omfattande historisk information för att hjälpa till i analysarbetet efter en incident. Fokus ligger på att hot inte är statiska och filer som var rena vid ett tillfälle inte nödvändigtvis behöver vara det vid en senare tidpunkt.

Avancerad logik och maskininlärning möjliggör att analyser av hot kan göras utifrån många synvinklar där signaturer endast är en liten del. Tjänsten har stöd för klienter såsom Windows, Mac, Linux och mobila Androidenheter samt även för virtuella servrar.


Molnbaserad Secure Endpoint tjänst

Exempel på mervärden i en molnbaserad Secure Endpoint as a Service: 

  • Rörlig månadskostnad baserad på antalet aktiva enheter
  • Skyddar alla enheter inom verksamheten, både på kontoret och utanför
  • Automatiskt och ständigt uppdaterat skydd som baseras på trender och insamlad intelligens
  • Övervakning 24/7/365
  • Service och support
  • Standardiserad och anpassad statistik samt rapporter
  • Tillgång till hög kompetens vid drift och threat hunting
  • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknologiförändringar
  • Enkelt att utöka och minska lösningen

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoSecure Endpoint as a Service bygger på tekniklösningar från Cisco AMP4E och är tätt integrerad med Conscias övriga produkter och tjänster.

 

Gratis Brief: Secure Endpoint as a Service

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om nödvändigt klientskydd.

Vanliga frågor och svar

Cisco AMP (advanced malware protection, avancerat skydd mot skadliga program) är en heltäckande lösning för att upptäcka, analysera och hantera avancerade skadliga program på och avancerade attacker mot klientenheter som bärbara och stationära persondatorer.
Cisco AMP4E är en molnbaserad tjänst som använder flera olika metoder för analys och övervakning parallellt, för att upptäcka och oskadliggöra hot snabbt.
For endpoints, alltså för klientenheter.

 

Förutom antivirus, analys av beteende när klienter används och analys av filer, även avancerade metoder som threat hunting för aktivt letande efter hot, både maskininlärning och signaturer för att upptäcka hot, snabb och enkel information om tillståndet på klientenheter och användning av molnresurser för att öka träffsäkerheten.
Cisco AMP kan upptäcka och oskadliggöra hot snabbt, ofta i realtid. Det innebär att en verksamhet påverkas i minsta möjliga mån.
Virus, andra typer av skadliga program och attacker i realtid.

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h