Secure Endpoint as a Service
Molnbaserad säkerhetstjänst som övervakar klienten dygnet runt och snabbt stoppar attacker och skadliga program

Skydda den mobila klienten mot avancerade attacker.

Secure Endpoint as a Service är en molnbaserad säkerhetstjänst för den mobila klienten som kontinuerligt övervakar och analyserar aktiviteter som berör filer och datorers interna processer.

Tjänsten förhindrar, upptäcker och åtgärdar skadlig kod på klienten med hjälp av avancerade analysmetoder.

Secure Endpoint as a Service analyserar och nyttjar maskininlärning för att i realtid blockera och försvara klienter mot avancerad malware av typen zero-day. Tjänsten innehåller även en omfattande historisk information för att hjälpa till i analysarbetet efter en incident. Fokus ligger på att hot inte är statiska och filer som var rena vid ett tillfälle inte nödvändigtvis behöver vara det vid en senare tidpunkt.

Avancerad logik och maskininlärning möjliggör att analyser av hot kan göras utifrån många synvinklar där signaturer endast är en liten del. Tjänsten har stöd för klienter såsom Windows, Mac, Linux och mobila Androidenheter samt även för virtuella servrar.


Secure Endpoint as a Service

Molnbaserad Secure Endpoint as a Service

Exempel på mervärden i en molnbaserad Secure Endpoint as a Service: 

  • Rörlig månadskostnad baserad på antalet aktiva enheter
  • Skyddar alla enheter inom verksamheten, både på kontoret och utanför
  • Automatiskt och ständigt uppdaterat skydd som baseras på trender och insamlad intelligens
  • Övervakning 24/7/365
  • Service och support
  • Standardiserad och anpassad statistik samt rapporter
  • Tillgång till hög kompetens vid drift och threat hunting
  • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknologiförändringar
  • Enkelt att utöka och minska lösningen

Secure Endpoint as a Service bygger på tekniklösningar från Cisco AMP4E eller Palo Alto Networks Cortex XDR och är tätt integrerad med Conscias samt respektive leverantörs övriga produkter och tjänster.

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner LogoConscia - Palo Alto Networks Network Diamond Innovator Partner Logo

Gratis Brief: Secure Endpoint as a Service

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om nödvändigt klientskydd.

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h