Inspelat webinar: Cisco DNA Center – Automation, Analytics och Plattform

Traditionella nätverk har svårt att fylla dagens verksamhetskrav. De är ofta för komplexa, rigida och dyra att hantera. Cisco DNA Center ändrar det och ger dig full kontroll över ditt nätverk. Delta i webinaret och lär dig hur du förenklar nätverksarbetet i din verksamhet med Cisco DNA Center.

Hur löser Cisco DNA Center dina utmaningar med nätverkshantering?

Nätverkstekniker i större verksamheter vet att de typiska affärsnätverken är en utmaning att administrera. Det ständigt ökande antalet klienter, användare, VLAN:s och subnets gör segmentering svår. Multipla beröringspunkter och komplexa användarinteraktioner gör det svårt att hantera nätverk. Det är knappast någon överraskning att felsökning och -avhjälpning är en långsam och suboptimal process.

Ur ett affärsperspektiv är därför traditionella nätverk dyra, och dåligt anpassade till dagens snabbrörliga och dynamiska miljö. Så, hur kan man göra nätverk enklare, flexiblare, lättare att hantera och felsöka samt mer kostnadseffektiva?

Cisco Digital Network Architecture Center (Cisco DNA Center) är den primära kontroll-, analys och automationsplattformen för medelstora och stora verksamheter. Cisco DNA Center erbjuder en kontrollpanel för varje grundläggande åtgärd för att det skall vara enklare att sköta ditt nätverk.

Delta i webinaret där vi kommer att diskutera hur Cisco DNA Center låter dig möta förändringar och utmaningar smartare och snabbare.

 

cisco-dna-center-conscia-webinar

WEBINAR CISCO DNA CENTER

Innehåll:

  • De affärsmässiga och tekniska drivkrafterna bakom bättre avsiktsbaserade (intent-based) nätverk
  • Ciscos roll i nästa generations nätverkshantering
  • Cisco DNA Centers möjligheter att automatisera provisionering och ändringar
  • Cisco DNA Intelligents analysförmåga och hur den utnyttjar telemetridata från andra platser i nätverket
  • Hur man kan använda Cisco DNA Center för att integrera tjänster från tredjepart i sitt nätverk
  • Cisco DNA Center licensiering och Road map

Datum

  • Datum: fredag, 24 april 2020
  • Kl: 14:00-15:00 (CEST)

OM TALAREN

Robert Lesar, nätverksexpert, NIL (del av Conscia Group)

Robert Lesar, CCIE R&S #17091, är en ledande nätverksexpert som specialiserat sig på Ciscos nätverksteknologier för större verksamheter och operatörer. Robert har arbetat som nätverksdesigner och -arkitekt, men även innehållsproducent och instruktör i över 17 år.

Kontakta oss!
Svar inom 24h