Inspelat Webinar
Skydda Era IoT/OT-nätverk – minska risken, öka kontrollen

Idag är en majoritet av Sveriges verksamheter sårbara inför att skadlig kod tränger in i deras produktionssystem och stoppar dessa. Detta har redan skett i flera fall och hoten ökar, även mot mindre verksamheter. I detta webinar går vi igenom vad du kan göra för att minska riskerna samt att upptäcka och ta bort sårbarheterna i er verksamhet.

Emanuel Lipschutz och Björn Videnberg har båda lång erfarenhet av kvalificerat arbete med cybersäkerhet hos några av Sveriges mest kritiska infrastrukturer. I detta webinar diskuterar de hur du kan få visibilitet i ert nätverk inför en segmentering i säkerhetssyfte och olika typer av segmentering. Vidare tar de upp ramverk för sårbarhetsbedömning samt metoder för att upptäcka och hantera anomalier och sårbarheter.

För en IT-, säkerhets- eller nätverksansvarig eller -proffs är ovan kunskap värdefullare än någonsin, och webinaret är helt kostnadsfritt.

WEBINAR INFO

Föreläsningens innehåll:

  • Riskminimering genom nätsegmentering
  • Visibilitet, mikro- och makrosegmentering
  • Hur upptäcker du anomalier i nätverket
  • Hur hittar och bedömer du sårbarheter
  • Åtgärder för att täppa till sårbarheter
  • Svar på dina frågor

OM TALARNA

Emanuel Lipschutz, CCIEx4 #9697, CCDE #20140052är CTO och chef för affärsområdet Cybersecurity på Conscia. Emanuel är certifierad Cisco-instruktör sedan tjugo år och ensam svensk om att få Ciscos Sirius Top Quality Instructor Award. Emanuel har en erkänd expertis inom nätverkssäkerhet.

Björn Videnberg, lösningsarkitekt hos Conscia blev Cisco CCIE 2001 och har snart tjugo års kvalificerad erfarenhet av avancerade IT-lösningar. Genom åren har Björn arbetat med mycket stora och komplexa privata och offentliga projekt inom en mängd områden, inte minst säkerhet.

Kontakta oss!
Svar inom 24h