Inspelat webinar:
Säker synlighet – End-to-end visibilitet över hela er IT-infrastruktur

 

 

Låt Conscia och Cisco visa hur vi kan erbjuda visibilitet end-to-end över hela era applikationsflöden. Genom att utnyttja moderna applikations- och infrastrukturkoncept kan vi få djup insikter i hela flödet. Från användaren, över nätverket, och in i själva koden.

Vi kommer att presentera funktionerna i Thousand Eyes-plattformen tillsammans med AppDynamics för att se hur båda verktygen kan möta din organisations behov. Vi kommer också att fördjupa oss i hur dessa lösningar kopplas till en befintlig modern Cisco-baserad infrastruktur och hur din infrastruktur kan hjälpa till att leverera applikationsinsikter.

Sessionen kommer att hållas på engelska av Kent Heide, Technical Solutions Architect från Conscia, tillsammans med David Danielsen, Solution Sales Specialist på Cisco.

Kent Heide

Technical Solutions Architect, Conscia

David Danielsen

Solution Sales Specialist, Cisco

Kontakta oss!
Svar inom 24h