Inspelat webinar:
Säkra en felfri digital upplevelse och affärseffekt med Cisco FSO

Ladda ned presentationen

Idag når de allra flesta sina kunder genom digitala kanaler. För kunden är det inte bara viktigt att en viss produkt eller tjänst kan konsumeras digitalt utan användarvänlighet, tillgänglighet och svarstider – den totala digitala upplevelsen – kommer att spela en avgörande roll i vårt val av företag. Hur tar du kontroll över den digitala upplevelsen och proaktivt upptäcker och åtgärdar problem? Cisco FSO (Full-Stack Observability) med AppDynamics ger dig dessa värdefulla insikter för att säkra en felfri digital upplevelse och affärseffekt.

Ladda ned presentationenSäkra en felfri digital upplevelse med Cisco FSO AppDynamicsCisco FSO gör att din verksamhet kan använda telemetri för att få insikter och fokusera på den digitala användarupplevelsen och affärsnyttan. Det blir möjligt för organisationer att få en helhetsbild över hela leveranskedjan, från kunden till de tekniska komponenterna, för att på ett mycket effektivt sätt minska skuldbeläggningen – ”The blame game” – som är typisk i det komplexa applikationslandskapet.

Cisco FSO tillhandahåller även unika funktioner för att förena applikations- och säkerhetsområden och för att skydda dina applikationer i produktionen. Vi kommer att visa på några av de viktigaste användningsfallen för Cisco FSO, samt diskutera utvecklingen framåt:

Agenda

  • Bättre felsökning
  • Felfri digital upplevelse
  • Snabbare utveckling
  • Högre säkerhet

Talare

Özgur Soysuren

Lösningsarkitekt, Conscia Sverige

Christoffer Laxvik

Senior Solutions Engineer, Cisco

Fekri Darkaoui

Systems Engineer, Cisco

AppDynamics är en del av Cisco. Med en modern plattform för AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) ger AppDynamics lösning APM full visibilitet i alla delar av en IT-miljö, med fokus på de värdeskapande och kritiska applikationer som finns i den. Automatiserad felsökning ger bästa möjliga chans att förebygga problem, tack vare snabbast möjliga åtgärdande. Integration med andra produkter, inte minst från Cisco, ger den helhetsbild som krävs för effektiv IT-drift.

Kontakta oss!
Svar inom 24h