Brief: Conscia Firewall as a Service

– Säkerhet i den komplexa IT-miljön

Ladda ned PDF

Brief: Conscia Firewall as a Service

Hantering, filtrering och kryptering

Skydda dina resurser från Internet och hantera krypterad trafik. När är applikationer förflyttas till publika molntjänster ställs nya krav på trafikflöden, säkerhet och insyn, nya behov kräver nya typer av lösningar.

Firewall as a Service är en modern brandväggstjänst Conscia Firewall as a Service Briefsom inte bara ger skydd mot oönskad nätverkstrafik, den är också en plattform för att hantera alla krypterade förbindelser, både inom och utom företaget samt att den är anpassad för att fungera i miljöer som har högre krav på segmentering och filtrering.

  • Skydd mot oönskad nätverkstrafik
  • Säkerhet anpassat efter era behov
  • Centraliserat regelverk, säkra förbindelser och avancerade skydd

Ladda ned din kostnadsfria brief:

Den skickas som PDF till din mail.


Brief: Firewall as a Service, innehåll:

  • Skydd mot Internet & segmentering
  • Krypterade förbindelser (VPN)
  • Public Cloud
  • Centraliserad visibilitet & kontroll
  • Avancerade funktioner: klientskydd, IDS/IPS, content filtering

Conscias övertygelse är att den mobila arbetsplatsen i kombination med en molnbaserad IT leverans där tjänster konsumeras från olika typer av plattformar, leverantörer och partners är den grund som ska styra hur verksamhetens kommunikation och säkerhetslösningar ska designas, implementeras och hanteras för att stödja det verksamheten behöver. Rätt åtkomst till applikationer oavsett plats, enhet eller användare.

Conscias olika moln- och driftstjänster garanterar en stabil och högkvalitativ leverans av verksamhetens applikationer, med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet, prestanda, flexibilitet, kostnadskontroll och enkel drift. Det uppnås med sammanlagt sju molnbaserade tjänsteerbjudanden som med fördel kan nyttjas i kombination med varandra eller som fristående tjänster. Allt detta blir möjligt tack vare portalen Conscia Cloud, appen Conscia Connect och automatisering i kombination med en leverans som hanteras av certifierade experter.

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering.

Läs mer om Conscias molnbaserade tjänster

Kontakta oss!
Svar inom 24h