Guide:
Säkra användarupplevelsen i en molnbaserad leverans – en oteknisk SD-WAN guide

Planerar ni er trafik kring centrala datacenter – eller kring användarna? När huvuddelen av verksamhetens trafik är till och från internet krävs helt andra nätverk för att ge ett optimalt och säkert trafikflöde. Här en oteknisk SD-WAN guide för att säkra användarupplevelsen.

När applikationerna flyttar till publika molntjänster följer användarna Oteknisk SD-WAN guide för att säkra användarupplevelsen Consciamed. Då är traditionella nätverk via centrala datacenter plötsligt en dyr omväg för många, som även gör det svårt att säkra användarupplevelsen. Vi har tagit fram en kort och oteknisk SD-WAN guide för att enkelt belysa:

 • skillnaden på SD-WAN vs traditionella lösningar
 • de olika fördelarna SD-WAN som tjänst erbjuder
 • för vem SD-WAN som tjänst kan vara mest intressant

Ladda ned din kostnadsfria guide:

Den skickas som PDF till din mail.


Oteknisk SD-WAN guide: Säkra användarupplevelsen i en molnbaserad leverans, innehåll:

 • Ett nätverk för morgondagens trafikflöden
 • En virtuell brygga mellan dig och molnet
 • Hur lösningen möter dagens utmaningar
 • Valfrihet är guld värd
 • Möjligheterna med ett virtuell nätverk
 • SD-WAN är särskilt intressant om – checklista
 • Om författaren, Lars Cederholm, CCIE
 • Om Conscia

Conscias övertygelse är att den mobila arbetsplatsen i kombination med en molnbaserad IT leverans där tjänster konsumeras från olika typer av plattformar, leverantörer och partners är den grund som ska styra hur verksamhetens kommunikation och säkerhetslösningar ska designas, implementeras och hanteras för att stödja det verksamheten behöver. Rätt åtkomst till applikationer oavsett plats, enhet eller användare.

Conscias olika moln- och driftstjänster garanterar en stabil och högkvalitativ leverans av verksamhetens applikationer, med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet, prestanda, flexibilitet, kostnadskontroll och enkel drift. Det uppnås med sammanlagt sju molnbaserade tjänsteerbjudanden som med fördel kan nyttjas i kombination med varandra eller som fristående tjänster. Allt detta blir möjligt tack vare portalen Conscia Cloud, appen Conscia Connect och automatisering i kombination med en leverans som hanteras av certifierade experter.

Läs mer om Conscias molnbaserade tjänster

Kontakta oss!
Svar inom 24h