Brief: LAN as a Service – lokalt datornät som tjänst

– Säker & kvalitativ anslutning

Ladda ned PDF

Brief: Conscia LAN as a Service

Förenklar och säkrar det lokala nätverket

Säkerställ optimala kabelbaserade & trådlösa anslutningar och förbättra upplevelsen för dina användare. När applikationer förflyttas till publika molntjänster ställs nya krav på trafikflöden, säkerhet och insyn, nya behov kräver nya typer av lösningar.

LAN as a Service (Local Area Network) är en molnbaserad tjänst Conscia LAN as a Service Brief - lokalt datornät från molnetför att implementera och hantera ett lokalt datornät eller flera, både kabel och radiobaserade nätverk. Förutom grundläggande nätverksfunktionalitet fokuserar tjänsten på säkerhet, kvalitet, visibilitet och full spårbarhet för att säkerställa att samtliga enheter och användare ges en kvalitativ anslutning till nätverket.

  • Optimal uppkoppling för verksamhetens samtliga lokaler och platser.
  • LAN som tjänst, ett lokalt datornät från molnet
  • Centraliserad styrning och kontroll.

Ladda ned din kostnadsfria brief:

Den skickas som PDF till din mail.


Brief: LAN as a Service, innehåll:

  • Säker & effektiv kommunikation med LAN som tjänst
  • Skalbarhet, enkelhet och automation
  • Snabbt att komma igång, enhetlig leverans och hög visibilitet

Conscias övertygelse är att den mobila arbetsplatsen i kombination med en molnbaserad IT leverans där tjänster konsumeras från olika typer av plattformar, leverantörer och partners är den grund som ska styra hur verksamhetens kommunikation och säkerhetslösningar ska designas, implementeras och hanteras för att stödja det verksamheten behöver. Rätt åtkomst till applikationer oavsett plats, enhet eller användare.

Conscias olika moln- och driftstjänster garanterar en stabil och högkvalitativ leverans av verksamhetens applikationer, med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet, prestanda, flexibilitet, kostnadskontroll och enkel drift. Det uppnås med sammanlagt sju molnbaserade tjänsteerbjudanden som med fördel kan nyttjas i kombination med varandra eller som fristående tjänster. Allt detta blir möjligt tack vare portalen Conscia Cloud, appen Conscia Connect och automatisering i kombination med en leverans som hanteras av certifierade experter.

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering.

Läs mer om Conscias molnbaserade tjänster

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h