TLS: Så skyddar du dig när Internet blir mörkt

– rätt säkerhet när krypterad kommunikation stoppar DPI

Ladda ned PDF

”Lägg fokus på säkerhetshöjande system”

IT-säkerhet är en fråga om att förstå men också att skydda de affärsmässiga värdena och ytterst hela verksamhetens existens. Att minimera risken att data raderas, förvanskas, stjäls eller görs oåtkomligt på något vis eller på andra vis ställer till det för verksamheten. Idag håller nästan all datatrafik på att bli krypterad, vilket drastiskt minskar effektiviteten hos traditionella IPS/IDS-system eller applikationsbrandväggar och DPI (Deep Packet Inspection). Detta white paper är en guide till vilka andra system och säkerhetshöjande åtgärder som då blir aktuella.

Det gäller att använda de ekonomiska resurserna där de gör störst verkan. Detta whitepaper är en guide till säkerhetshöjande system i företagets IT-miljö anpassade till krypterad kommunikation som kommer med standarden TLS.

Så skyddar du dig när Internet blir mörkt!Många av dagens cyberattacker är avancerade och det är svårt att skydda sig helt mot dessa. Det finns inget hundraprocentigt skydd och någon absolut säkerhet existerar inte. Det är en ständig katt- och råtta-lek mellan ”de goda” och ”de onda”.

Conscias white paper ”Så skyddar du dig när Internet blir mörkt” tar bl.a. upp:

  • Varför skall en organisation investera i IT-säkerhet?
  • Exempel på säkerhetshöjande system och lösningar.
  • Vad händer när säkerheten flyttas längre ut?

Ladda ned ditt kostnadsfria white paper:

Den skickas som PDF till din mail.


Innehåll:

  • Varför ska en organisation investera i säkerhet
  • Lägg fokus på säkerhetshöjande system
  • Kryptering, ny TLS standard – ”Internet is going dark”
  • Säkerheten flyttar längre ut
  • Ökat fokus på användarsäkerhet
  • En guide till säkerhetshöjande system
Kontakta oss!
Svar inom 24h