SOC White paper:

Stoppa cybertjuvar från att stoppa affärer

SOC White paper Stoppa cybertjuvar Conscia Security Operations Center Guide

”244 dagar… …hur kunde vi missa det?”

Varje år tvingar cyberkriminella verksamheter världen över att inse begränsningarna hos traditionella förebyggande IT-skyddsåtgärder. Idag går det inte längre att hålla alla hot ute. Ett fullgott IT-skydd kräver en stark förmåga till snabb detektion och respons. Men hur får man till en omedelbar respons till digitala attacker?

Conscias white paper ”Stopping cybercrime from stopping business” tar bl.a. upp:

  • Behovet av ett Security Operations Center (SOC)
  • Förmågor hos olika typer av SOC
  • Om det finns kvalitets- och säkerhetscertifierade SOC:ar

Ladda ned ditt kostnadsfria white paper här:


 

Conscia SOC White paper går igenom behovet av ett Security Operations Center-as-a-Service (SOCaaS) samt de skiftande förmågor olika sådana erbjudanden idag har på marknaden. Den täcker även de många anpassningsbara delarna av Conscias SOC, som idag hjälper en rad kunder i olika länder. Conscia SOC är en samling modulära Managed Detection and Response (MDR) tjänster på abonnemangsbasis som kan anpassas efter kundens behov. De inkluderar:

– Managed detection services – realtidsmonitorering av kundens miljö, incidentfiltrering, uppföljning och rapportering
– Managed incident response services – avhjälpande av säkerhetsincidenter i nära samarbete med kunden, på plats eller på distans
– Proaktiva detektionstjänster – Threat hunting, sårbarhetsanalys och penetrationstester med Honeypot/Honeytoken-teknologier.
– Rådgivning över livscykeln – konsulter hjälper till med en utvecklingsplan baserad på de långsiktiga lärdomarna från SOC:en

Conscia SOC kan användas ihop med kundens befintliga SIEM-system eller motsvarande, eller snabbt installeras som stand-alone lösning med egna system för klientmonitorering. Conscia SOC kan även anpassas efter specifika tekniska miljöer, exempelvis finns en färdig integration speciellt framtagen för IoT/OT-miljöer. SOC-tjänsten levereras med strikta tjänstenivåavtal (Service Level Agreements, SLA) både vad gäller monitoreringstid (24×7, 8×5) och tider för incidentdetektion och -respons.

Kontakta oss!
Svar inom 24h