Hva er FSO – Full Stack Observability?

En forkortelse på tre bokstaver har erobret IT-verdenen: FSO. Men hva er egentlig Full Stack Observability og hvordan skiller det seg fra «vanlig» IT? En historisk gjennomgang er den beste måten å finne ut av det på.

Vi starter med overvåkingsperioden…

IT-organisasjonen har hele tiden fulgt med på at systemene fungerer som de skal. Til dette formålet ble det oppfunnet MONITORERING som i hovedsak består av dagens veletablerte røde/grønne overvåkning. «Grønt» signaliserer at alt er rolig og at vi kan fortsette å drikke kaffe med føttene på bordet. «Rødt» signaliserer derimot ALARM og at det er på tide å finne ut hva som har gått galt. Systemet ble dermed drevet av alarmer og hendelser, med tilgjengelighet innenfor organisasjonsdomenet/siloen som hoved-KPI.

 

 

Klassisk rød/gul/grønn overvåking avslører hvordan det går med enkelte enheter. IT-drift har blitt ganske gode på røde/grønne dashboards og det er fortsatt en grunnleggende del i for eksempel et NOC-domene/silo.

 

 

… går videre til observerbarhetsperioden

Med økende modenhet og krav til SLA-leveranser økte behovet for å gå lenger og også vurdere ytelse. På denne måten ble telemetri og loggingsteknologi knyttet til eksisterende overvåkning. Nå kunne for eksempel de ulike driftsenhetene avsløre om organisasjonens WAN var 97 % lastet eller om en server hadde brukt hele minnet. Her ble de første grepene tatt for å kunne identifisere årsaken til problemet. Det er nok her de fleste bedrifter er i dag.

Med begynnende synlighet/observerbarhet kom ytelsen inn på scenen og ble den viktigste KPI. Det handler fortsatt om enkeltorganisasjoners domener/siloer.

 

 

Med synlighet/observerbarhet gikk vi over til å måle ytelse – men det handler fortsatt om individuelle enheter. Med ytelsesberegningen ble det lettere å begynne å forstå hva som forårsaker et problem.

 

 

Full Stack Observability – fremtidens paradigme

IT har noen ganger blitt beskyldt for å skape løsninger mer for sin egen skyld enn for virksomhetens skyld. Det er et vagt utsagn, men det kan være et snev av sannhet i at ting ofte skapes ut fra byggherrens verdensbilde. I dette tilfellet betyr det at overvåking har fokusert på driften av et spesifikt område, men ikke koordinert med nettverk, server, applikasjonsdrift osv.

 

 

FSO tar utgangspunkt i hele ‘stacken’ og brukerens perspektiv. Tesen er at en bruker i utgangspunktet er uinteressert i komponentene så lenge tjenesten leverer. Overvåkingen er dermed tilpasset kjernevirksomheten, da det til syvende og sist er den som er relevant for bedriften.

 

 

FSO snur perspektivene og tar utgangspunkt i mottakerens perspektiv. Leverer IT den brukertjenesten virksomheten trenger og til hvilken kvalitet? Det er kun mulig dersom informasjon fra enkeltdomener/siloer er integrert med virksomhetskontroll.

Gartner definerer observerbarhet som «utviklingen av overvåking til en prosess som gir innsikt i digitale forretningsapplikasjoner, fremskynder innovasjon og forbedrer kundeopplevelsen». Tillegget «Full Stack» betyr i praksis at observerbarhet nå også analyseres på tvers av operasjonelle domener. FSOs hoved-KPI er dermed brukeropplevelsen på tvers av domener.

Hvorfor FSO nå?

De siste årenes sterke digitaliseringstrend har økt betydningen av «oppetid». Dette gjelder spesielt for forretningskritiske applikasjoner og eiendeler – som i praksis ofte er ganske knappe.

Overgangen fra tradisjonelle lokale løsninger – levert fra en infrastruktur – til tjenester som inngår i en større kontekst gjør overvåking stadig mer utfordrende. En moderne applikasjon består ofte av mikrotjenester med cloud API-integrasjoner, blandet infrastruktur, databasebackends, SaaS-relasjoner og mer. Uten FSO kan kontinuerlig overvåking og feilsøking av en slik uhomogen installasjon være vanskelig.

Conscia følger utviklingen og gir råd om hvordan din organisasjon kan ta steget mot FSO. Dette er mulig blant annet med verktøy fra en av våre strategiske partnere, Cisco. Cisco har nå integrert FSO-funksjonaliteten i sine andre plattformer som SD-WAN, Meraki og DNA Center, noe som øker brukervennligheten og analysen du som bruker kan få.