Whitepaper:

7 måter synlighet hjelper IT-avdelingen med å løse problemer raskere og skape verdi for virksomheten

Kundenes opplevelse er en viktig driver bak digital transformasjon for organisasjoner, og IT-avdelingen spiller en nøkkelrolle i å sikre en god opplevelse. Det er imidlertid ikke lenger tilstrekkelig å bare fokusere på brukeropplevelsen; IT-avdelingen blir stadig mer ansvarlig for å forbedre kundens opplevelse på alle berøringspunkter gjennom kundereisen.

Dette er spesielt viktig da mange av disse berøringspunktene er digitale og avhenger av applikasjoner og digitale arkitekturer. Overvåking og forståelse av applikasjonenes ytelse er avgjørende for å unngå problemer som kan påvirke kundene negativt. Moderne digitale miljøer er komplekse og går ofte utover det som tradisjonelle overvåkingsverktøy kan håndtere. Det kreves derfor innovasjon og nye tilnærminger for å sikre en vellykket kundeopplevelse.

I dette whitepaperet går vi gjennom 7 måter synlighet hjelper IT-avdelingen med å løse problemer raskere og skape verdi for virksomheten. Fyll inn skjemaet under, så kan du laste ned whitepaperet gratis.

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet