Conscia IoT DevicePortal

Optimaliserer de administrative oppgavene knyttet til provisjonering og sikring av IoT-enheter på nettverket

IT-infrastrukturen blir stadig mer kritisk for bedrifter og det samme gjelder behovet for en fullstendig oversikt over enhetene i nettverket deres. Nettverksadministratorer trenger tilgang til enkle og praktiske verktøy for å kunne identifisere, autentisere og gi tilgang til enheter, og her er Conscias IoT DevicePortal svært nyttig.

Conscia IoT DevicePortal er en nettbasert IoT Asset Management-portal som sikrer at prosessen med å integrere og konfigurere nye enheter kan utføres på en enkel og intuitiv måte.

  • Applikasjon for Asset- og Lifecycle Management for alle dine IoT-enheter
  • Provisjonering av IoT-enheter på nettverket
  • Sikkerhetsadministrasjon for IoT-enheter

 

Front-end for Cisco ISE

En kritisk del av enhver IT-sikkerhetsstrategi er å sikre arbeidsplassen som alt og alle er koblet til. Cisco Identity Services Engine (ISE) er en nettverkssikkerhetspolicy-server som muliggjør et høyt sikkerhetsnivå for nettverksenheter gjennom sterk tilgangskontroll og veldefinerte sikkerhetspolicyer. Applikasjonen krever en eksisterende Cisco ISE-installasjon, og for avanserte funksjoner som Identity PSK, kreves også et kompatibelt trådløst system av Cisco WLC.

Fordeler for IT-administrasjonen din:

  • Enkel, men sikker, trådløs design ved å bruke identitetskontroll av IoT-enheter for å tildele nettverksrettigheter
  • Enkel onboarding av nye IoT-enheter til nettverket
  • Innblikk i hvor mange, og hvilke IoT-enheter som har autentisert tilgang til nettverket
  • Håndterer både trådløse og kablede IoT-enheter i nettverket
  • Bruk Cisco ISE som policyserver for nettverkssikkerhet
  • Tillater ikke-ISE-administratorer å kontrollere sine egne enheter
  • Slutt å bruke en enkelt PSK for hele WLAN

Conscia IoT DevicePortal administrerer livssyklusen til eiendeler i både trådløse og kablede nettverk og støtter både individuelle og grupperte IoT-enheter, inkludert funksjoner som tidsavbrudd for inaktivitet og forskjellige utløpsdatoer

Conscia IoT DevicePortal skaper verdi

Enhetsportalen optimaliserer prosessene i bedriften. De administrativt tungvinte oppgavene med å sikre IoT-enheter på nettverket krever ikke lenger høyt kvalifiserte spesialister. Dette betyr at arbeidsoppgaver kan løses på en mer fleksibel og enkel måte, uten at det går på bekostning av sikkerheten til Cisco ISE-løsningen

Conscia IoT DevicePortal utvider Cisco ISEs aktivaadministrasjon og gir, som en front-end-applikasjon, en sikker installasjon av IoT-enheter, slik at superbrukere på nettverket kan administrere sine egne IoT-enheter, og frigjør ISE-nettverksadministratoren fra denne oppgaven. De åpne APIene i Device Portal gjør integrasjonen med ISE-løsningen mye mer fleksibel og håndterbar.

Les mer om hvordan Conscia IoT Device Portal skaper verdi ved å laste ned vår one-pager:

Last ned her