CNS Insights: Gir deg et klart bilde


Conscia har jobbet med å få en komplett oversikt over kompleksiteten bestående av enheter, systemer og SLA-er for våre kunder. 
Med CNS Insight er vi nå i stand til å tilby et klart bilde.

I dag er alle enheter og funksjoner knyttet til en organisasjons nettverk. Våre 50 største kunder eier i gjennomsnitt mer enn hele 14.000 nettverksressurser for å støtte dette. Denne økende kompleksiteten gjør det stadig vanskeligere å danne et tydelig, oppdatert bilde av alle sider ved IT-infrastrukturen. Samtidig blir det stadig mer avgjørende at man danner seg dette bildet for å kunne legge ned nødvendig arbeidsinnsats og utføre driftsoppgaver på en effektiv måte.

Denne utfordringen har vi i Concia jobbet med i årevis, og vi er stolte over å tilby den automatiserte serviceplattformen CNS. Ved å introdusere CNS Insight blir vi i stand til å tilby en kontinuerlig oppdatert oversikt over nettverkets tilstand og alle enheter. For å forstå hvorfor og hvordan vi kom hit, la oss vende blikket mot en enklere, mindre automatisert tid.

Filtrerer bort støy

Tidligere pleide jeg å besøke kontorene til kundene våre med en PowerPoint-presentasjon på laptopen min. Den viste en oversikt over enhetene og ressursene deres ved hjelp av et sett diagrammer. Det tok meg og mine kolleger to dager med møysommelig arbeid å sette sammen hver presentasjon, og likevel endte kundene våre opp med å spørre oss hva som lå bak diagrammene.

De ville ha en nøyaktig oversikt, helt ned til hvert enkelt serienummer. Vi ba dermed om et par minutters pause, lukket presentasjonen og hentet frem de overveldende Excel-arkene, hvor vi gravde frem detaljene og presenterte dem for kundene våre. Selv om kundene var fornøyd med dette, ønsket vi å gjøre det på en litt mer intelligent måte. Derfor begynte vi å utvikle et filter som kunne sortere seg frem i mylderet av enheter og systemer.

Det viste seg faktisk at datavask var ekstremt viktig: Intet mindre enn 48 % av alle elementer i en gjennomsnittlig IT-infrastruktur kan filtreres bort som støy. Dette kan være strømledninger, tomme paneler og andre ting som ikke har noen betydning for helheten. I dag har vi forbedret og utvidet våre algoritmer så langt at vi nå er i stand til å tilby et presist og kontinuerlig oppdatert bilde av organisasjonens nettverksressurser.

Vi har vært, og er fremdeles, rimelig stolte av dette. Likevel var ikke denne innsamlingen av data i seg selv nok til å hjelpe en nettverksadministrator i hans eller hennes daglige arbeid. Vi var avhengig av å gjøre det mer tilgjengelig og håndterbart.

Et godt beslutningsgrunnlag

Det er her CNS Insight kommer på banen. Dette verktøyet gir våre kunder overblikk av hele IT-infrastrukturen. Her har alle tall og all informasjon blitt prosessert og formet om til diagrammer som gjør at våre kunder i praksis har tilgang til et datavarehus av ressurser. Det er mulig å klikke på alle statistiske fremstillinger, slik at man kan fordype seg i ethvert aspekt og se hva som ligger bak diagrammene.

CNS Insight gir en tydelig oversikt, noe som gjør det lettere å diskutere fremtiden til organisasjonenes nettverk. Du kan kalle det et virtuelt diskusjonsdokument. Det hjelper nettverksadministratoren til å se om han eller hun har riktige SLAer på riktig enhet på riktig sted. Det kan vise nøyaktig hvor han eller hun har teknisk gjeld både i maskinvare så vel og i programvareversjonene.

Hvis produktstøtten utløper i 2023, vil vedkommende oppdage dette og håndtere situasjonen nå, i stedet for i 2023. Dette gir en effektiv måte å håndtere administrasjon av livssykluser på. Nettverksadministratoren oppnår transparens.

Bedre beslutninger med CNS Insight

Betyr dette farvel til IT-konsulenter? Ikke akkurat. IT-infrastrukturer er selvfølgelig fortsatt altfor kompliserte til å kunne kjøres fullstendig automatisert. Enten du er en nettverksadministrator, CIO, CSO eller innkjøpssjef, har det oppstått en rekke nye, utfordrende spørsmål i forbindelse med mengden av enheter, programvare og tjenester som implementeres. Dette har ført til et stadig voksende landskap av utfordringer, ikke bare av teknisk art, men også på det økonomiske og juridiske plan.

Organisasjonen må sørge for at nettverket er i overensstemmelse med gjeldende regler. At all maskin- og programvare er oppdatert. At de har en servicestrategi på plass, så vel som et tydelig bilde av kommende nødvendige investeringer. At de kjenner til alle nettverkets sårbarhetsområder.

Dette omfatter en lang rekke ulike disipliner og avdelinger. For å kunne ta best mulig avgjørelser er organisasjonene fremdeles avhengige av et menneskebasert kunnskapsnettverk. Dette kan ikke automatiseres. I Conscia bruker vi CNS Insight for å utarbeide teknologiske veikart. Disse kan brukes til å planlegge, håndtere årlige gjennomganger på en bedre måte, komme med innspill til budsjettdiskusjoner og opprette roadmaps for nye prosjekter. Kort sagt kan de brukes til å ta bedre beslutninger.

 


Mikael Juul er produkt- og utviklingsleder for Conscias digitale kundestrategi. Han er en av de viktigste kreftene bak utviklingen og videreutviklingen av CNS. Han har tidligere jobbet hos Presales og har grundig kunnskap om produkter, programvare, lisenser og service.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter