Cisco Meraki SD-WAN og LAN som en tjeneste:

Nedetid er kun et minne etter at Anticimex byttet til Conscia

Anticimex er et globalt konsern innen bekjempelse av skadedyr, med kontorer i 18 land. Høsten 2021 valgte de Conscia som nettverksleverandør og ble med det kvitt nedetid. SD-WAN og LAN som en tjeneste innfridde løftene.

– Nå har vi tilgang til spesialister 24 timer i døgnet, sier Elin Rydström, Group IT Operations Manager.

Anticimex er et konsern i vekst, med en desentralisert IT-struktur. Ved hovedkontoret i Sverige sitter Group IT og Elin Rydström. Løsningene de velger anbefales for kontorer i 18 land på tre kontinenter.

Før Anticimex byttet til Conscia hadde de problemer med nedetid, som førte til at kontorene i de ulike landene mistet tilgang til viktige data, og i verste fall gikk alt ned. Det tok ofte lang tid å oppdage og løse problemet.

– Arbeidet var ustrukturert og vi følte ikke vi hadde kontroll, sier Elin Rydström.

Umiddelbar hjelp fra spesialister forhindrer nedetid

Anticimex var på jakt etter en ny leverandør og valget falt på Conscias SD-WAN as a service og LAN as a service. Conscias løsning innebærer høy grad av overvåkning og at førstelinjesupport håndteres av Conscia Automated Response Agent, CARA.

– Hele løsningen har innebygget en forebyggende tenkning, også i programvaren. Det er gjennomtenkt, modernisert og for det meste skybasert. Vi har tilgang på overvåking og alarmer, som gjør at vi er på ballen før den ruller av gårde og dermed unngår vi nedetid, sier Elin Rydström.

I utgangspunktet var hun nølende til at CARA skulle håndtere førstelinjesupporten, men den nølingen forsvant raskt.

– Det fungerer veldig bra og det er veldig nyskapende.

Elin Rydström mener det beste er at så mange problemer blir identifisert og løst automatisk av CARA og at problemene som CARA ikke kan håndtere går rett til en spesialist.

– Vi går direkte til tredjelinje, hvor vi får profesjonell hjelp fra Conscias eksperter. At Conscia har kuttet mellomleddene er rett tankegang – det sparer oss tid og vi kommer frem til en løsning mye raskere, sier hun.

Global support 24/7 med SD-WAN som en tjeneste

Nedetid er nå historie. Problemene som har oppstått er løst innen den tiden som er spesifisert i våre SLAer, sier Elin Rydström.

– Vi har skjerpet våre SLAer. Når hendelser har oppstått har de blitt løst i løpet av en times tid.

Med operasjoner i flere tidssoner er det helt nødvendig for Anticimex å ha tilgang til spesialister døgnet rundt, alle dager i uken. Anticimex har en supportavtale fra Conscia 24/7.

– Vi må kunne få hjelp uavhengig av tid på døgnet, sier Elin Rydström.

Besparelser med SD-WAN som tjeneste / LAN som tjeneste

I tillegg til forbedringene i driften, ser Anticimex også en økonomisk gevinst i endringen. Flertallet av Anticimex sine globale kontorer har valgt å gå over til Conscias løsning, noe som har betydd en økonomisk besparelse for de lokale datterselskapene.

– I Group IT har vi fremfor alt spart tid, og det er også penger. Kommer det inn en ticket, trår Conscia inn umiddelbart. Våre teknikere kan vente til Conscia har kommet frem til en analyse. Vi oppnår også besparelser på at vi ikke lenger behøver å ha kompetansen selv, fordi vi har tilgang til Conscias eksperter. I tillegg har vi sikret oss rent sikkerhetsmessig med den nye løsningen, sier Elin Rydström.

Støtter bærekraftsmål

En annen gevinst er på området bærekraft.

– Vår løsning er Cisco Meraki og Cisco har en miljøtankegang bak løsningene sine. Det er viktig for oss fordi det støtter bærekraftsmålene våre. Miljøtenkning må eksistere i dag når man leverer en løsning.

Vil du anbefale Conscia?

– Absolutt. Vi har virkelig et godt samarbeid, Conscia er «på». Med kontorer over hele verden er det avgjørende for sunn og sikker nettverksdrift. Jeg liker også at Conscia har valgt å fokusere på Cisco og har bygget opp en ekspertbase. Det gjør at vi ikke blir personavhengige, alle som jobber i Conscia kjenner Cisco.