Conscia Managed Services

Nedetid er kun et minne etter at Anticimex byttet til Conscia

Elin Rydström, Group IT Operations Manager i Anticimex, forteller om overgangen til et automatisert, mer stabilt og sikrere IT-miljø. Denne overgangen har muliggjort høyere effektivtet, uten behov for avansert teknisk personell på hvert enkelt lokalkontor.

Takket være Conscia Managed Services og den innebygde automatikken i CARA, håndteres nå mesteparten av alarmer og hendelser automatisk. Dermed får Anticimex et tryggere og mer pålitelig IT-miljø 24/7, hvor nedetid praktisk talt er eliminert.

 

Anticimex er et globalt konsern innen bekjempelse av skadedyr, med kontorer i 18 land. Selskapet jobber forebyggende og er innovasjonsdrevet med utstrakt bruk av data og IoT. Dette for å kunne gi kundene trygghet og samtidig minimere bruken av gift.

Automatisering med Conscia Managed Services og direkte kontakt med spesialister

Med Conscia Managed Services: SD-WAN får Anticimex en løsning med høy grad av overvåking, samt at Conscia Automated Response Agent, CARA, håndterer førstelinjesupport.

– Opplegget til Conscia gjør at de sitter med eksperter mot kunden, noe jeg tror er ganske sjelden nå for tiden. Jeg kjenner flere leverandører hvor både jeg og teamet blir frustrerte over at vi må vasse gjennom en rekke høyst irrelevante spørsmål i første- og andrelinje support, før vi kommer til kjernen i saken. Det er nok den største verdien jeg ser, forteller Rydström.

 

Global support 24/7

Nedetid er nå historie. Problemene som har oppstått blir løst innen den tiden som er spesifisert i våre SLAer, sier Rydström. Med operasjoner i flere tidssoner er det helt nødvendig for Anticimex å ha tilgang til spesialister døgnet rundt, alle dager i uken. Anticimex har en supportavtale fra Conscia 24/7.

– Vi må kunne få hjelp uavhengig av tid på døgnet, sier Rydström.

Besparelser

I tillegg til forbedringene i driften, ser Anticimex også en økonomisk gevinst i endringen. Flertallet av Anticimex sine globale kontorer har valgt å gå over til Conscias løsning, noe som har betydd en økonomisk besparelse for de lokale datterselskapene.

– I Group IT har vi fremfor alt spart tid, og det er også penger. Kommer det inn en ticket, trår Conscia inn umiddelbart. Våre teknikere kan vente til Conscia har kommet frem til en analyse. Vi oppnår også besparelser på at vi ikke lenger behøver å ha kompetansen selv, fordi vi har tilgang til Conscias eksperter. I tillegg har vi sikret oss rent sikkerhetsmessig med den nye løsningen, sier Rydström.

Støtter bærekraftsmål

En annen gevinst er på området bærekraft.

– Vår løsning er basert på Cisco Meraki og Cisco har en miljøtankegang bak løsningene sine. Det er viktig for oss fordi det støtter bærekraftsmålene våre.

Vil du anbefale Conscia?

– Absolutt. Vi har virkelig et godt samarbeid, Conscia er «på». Med kontorer over hele verden er det avgjørende for sunn og sikker nettverksdrift. Jeg liker også at Conscia har valgt å fokusere på Cisco og har bygget opp en ekspertbase. Det gjør at vi ikke blir personavhengige, alle som jobber i Conscia kjenner Cisco.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter