Navigering i det digitale skiftet:

Hvorfor din virksomhet trenger digital sikring mer enn noensinne

Med daglige digitale transaksjoner på mellom 3000 og 5000 milliarder dollar, befinner vi oss stadig dypere i den digitale æraen, hvor grensene mellom sektorer viskes ut og teknologi er sentralt i alle forretningsstrategier. Robust digital sikring er essensielt og må prioriteres høyt for å lykkes i dette komplekse miljøet. Ansvaret for dette bør være forankret i toppledelsen.

Hvorfor digital sikring er viktigere enn noen gang

Dagens forretningsmiljø drives av raske teknologiske fremskritt som styrer markedsdynamikken. Her er hvordan tre store digitale trender omformer bedriftsoperasjoner og hvorfor de er viktige:

 • Det utstrakte omfanget av Tingenes Internett (IoT): IoT-teknologien har utvidet sin rekkevidde langt utover «forbrukergadgets». I dag er IoT avgjørende i industrier som produksjon, helsevesen og logistikk, og teknologien gir kritisk data som driver bedriftseffektivitet og innovasjon. Denne trenden understreker nødvendigheten av dynamiske digitale rammeverk som kan sikre og håndtere datastrømmen.
 • Kraften i prediktiv datakorrelasjon: I en tid hvor «data er konge», kan prediktiv analyse være dronning. Denne teknologien forutser potensielle forstyrrelser og driftsproblemer før de blir åpenbare, og gir bedrifter muligheten til å handle forebyggende. Å innlemme prediktive mekanismer i digitale sikringsstrategier øker motstandsdyktighet og konkurranseevne.
 • Å løfte sikkerhet til forgrunnen: Cybertrusler er ikke lenger bare et IT-problem – de er en bred forretningsrisiko. Effektiv digital sikring involverer proaktive sikkerhetstiltak for å beskytte sensitiv data og opprettholde kundetillit. Ettersom trussellandskapet utvikler seg, må også våre strategier for å motvirke dem.

De enorme kostnadene ved digital nedetid

Konsekvensene av utilstrekkelig digital sikring bruker et hypotetisk scenario med to banker under et DDoS-angrep. Bank B, med robust digital sikring, opplever minimal innvirkning, mens Bank A møter alvorlige konsekvenser, inkludert betydelige økonomiske tap og kundemisnøye. Dette eksemplet fungerer som en sterk påminnelse om at i dagens digitale tidsalder er det å være beredt nøkkelen til å opprettholde kontinuitet og beskytte eiendeler.

De økonomiske konsekvensene

Utover anekdoter mener vi at kostnadene forbundet med digital nedetid i gjennomsnitt er formidable $96 000 per time. Disse kostnadene er mangefasetterte, inkludert:

 • Direkte økonomisk tap: Umiddelbar inntektstap grunnet ikke-fungerende tjenester.
 • Gjenopprettingskostnader: Utgifter knyttet til å spinne opp løsninger og gjenopprette tjenester.
 • Indirekte kostnader: Langsiktige konsekvenser som kundetap på grunn av redusert tillit og økt regulatorisk granskning. Dette inkluderer ansattes stress og fravær etter hendelser.
 • Regulatoriske kostnader: Med forestående reguleringer som DORA – Digital Operation Resilience Act, er vi i begynnelsen av en ny tid hvor regulering begynner å være styrende for digital opplevelse. Her er en lenke til mer informasjon om DORA [https://www.thousandeyes.com/blog/role-digital-experience-assurance-digital-operational-resillience]

Hver komponent bidrar til en betydelig økonomisk byrde, som understreker viktigheten av å investere i omfattende løsninger for digital sikring.

Globale perspektiver på den digitale transformasjonsreisen

Basert på ulike studier og undersøkelser, her er noen kritiske globale innsikter:

 • Strategisk digital integrasjon: Hele 70 % av CEOer globalt ser nå digital transformasjon som et nøkkelelement i deres strategiske utvikling.
 • Viktigheten av rask respons: Omtrent 85 % av teknologer understreker viktigheten av å raskt identifisere og løse digitale problemer for å forhindre driftsforstyrrelser.
 • Økt kompleksitet etter pandemien: Ifølge McKinsey rapporterer 75 % av globale organisasjoner om en betydelig økning i IT-kompleksitet siden pandemien, noe som gjør digital sikring enda viktigere.
 • Kundelojalitet og toleranse: 66 % av brukerne vil unngå et merke hvis deres opplevelse ikke er perfekt.

Justering til en ny normal: Det hybride arbeidsmiljøet

Overgangen til den hybride arbeidsmodellen har introdusert nye dimensjoner til digital sikring. Mens et flertall av ansatte setter pris på fleksibiliteten i hybrid arbeid, rapporterer mange at deres arbeidsplasser ikke er tilstrekkelig forberedt for denne endringen. Dette avviket understreker behovet for at organisasjoner forbedrer sin digitale infrastruktur for å støtte og sikre effektive fjernarbeidsmiljøer. I en global kamp om talenter, er det en ny generasjon arbeidstakere som var mellom 17 og 19 år under pandemien som har trådt inn i arbeidslivet, med en forventning om fleksibelt arbeid og et arbeidsmiljø som er tilrettelagt for arbeid, samarbeid og møter, men også designet for tilgang til fitness, lek, familie og moro.

Å omfavne digital sikring er avgjørende

Hovedpoenget er dette: i en verden stadig mer styrt av digitale prosesser, er det ikke bare nyttig å sikre robust digital sikring – det er essensielt for overlevelse og suksess. Virksomheter som investerer i omfattende digital sikring er bedre posisjonert til å håndtere risikoer, redusere nedetid og fremme et motstandsdyktig, fremtidsrettet forretningsmiljø. Du kan nemlig ikke løse problemer du ikke kan se.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter