Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk

– en praktisk metode

«Nettverkssegmentering øker sikkerheten i nettverket»

Utviklingen mot miljøer der IT (Information Technology) og OT (Operational Technology) nettverk konvergerer,
gir store muligheter og er en viktig del i å muliggjøre Industry 4.0 med større grad av tilkobling og datainnsamling. 

Samtidig innebærer forbindelsen helt nye eksponeringer av risiko og trusler mot OT-nettene,
som tradisjonelt har vært veldig isolerte nettverk. Ved å dele nettverket i mindre logiske deler og begrense tilgangen mellom disse,
begrenser vi angrepsområdet et individuelt system kan nå.

Conscias whitepaper «Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk
– en praktisk metode» tar blant annet opp følgende punkter:

  • Hvordan begrense angrepsflatene i nettverket
  • Nettverkssegmentering med Cisco TrustSec
  • Styring av ekstern tilgang til OT-miljøer

 

Last ned din gratis whitepaper her:

 

Registrering

Jeg ønsker få tilsendt whitpaperet «Hvordan segmentere ditt industrielle nettverk – en praktisk metode»