Conscia mottok ISO 14001-sertifikat av Bymiljøetaten i Oslo Kommune

Conscia deltok 13. juni på en seremoni i Oslo Rådhus, hvor Oslo Kommune ved Bymiljøetaten delte ut ISO 14001-sertifikater til de nye miljøsertifiserte selskapene i kommunen.

Arrangementet, som ble holdt i forbindelse med FNs miljødag, ble innledet av divisjonsdirektør Signe Nyhuus fra Bymiljøetaten, som ønsket alle de fremmøtte velkommen. Oslos varaordfører, Julianne Ofstad, sto for overrekkelsen av Miljøfyrtårndiplom og ISO 14001-sertifikater.

Fra venstre: Kim Daniel Steen, Quality Manager i Conscia, Julianne Ofstad, Varaordfører i Oslo Kommune, Håkan Fjeldstad, Delivery Director i Conscia.

Blant talerne var Terje Laskemoen, avdelingssjef for Natur og forurensning i Bymiljøetaten, som holdt en engasjerende presentasjon om Oslo kommunes innsats for å etablere og restaurere naturområder. Han belyste viktigheten av temaet «Global reparasjon av jordkloden vår», som var årets tema for FNs miljødag.

Videre presenterte Guro Hildre fra Utviklings- og kompetanseetaten og Sigrid Johnsen Vesteng fra Helseetaten Oslo kommunes satsning på bærekraftig, sunn og plantebasert mat. De la vekt på hvordan disse tiltakene bidrar til en grønnere og mer bærekraftig framtid for byens innbyggere.

Vi er stolte av vår felles innsats for å styrke miljøinnsatsen og bærekraften i vår organisasjon og våre kundeleveranser. En ISO 14001-sertifisering i miljøledelse bekrefter at vi er på rett vei.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter