En strukturert tilnærming til digital sikkerhet med modenhetsanalyse som verktøy

 

Opplever du at du står overfor en rekke sikkerhetsmessige utfordringer: kompleks infrastruktur, nye reguleringer og en økende mengde trusler? Strever du med å identifisere sårbarheter og vite hvilke tiltak som bør prioriteres?  Det er kritisk at du som sikkerhetsansvarlig kjenner ditt selskaps risikoprofil og sikkerhetsmodenhet.

I denne videoen dykker vi ned i de vanligste sikkerhetsutfordringene du står overfor. Det kan være mangel på sikkerhetskompetanse i egen organisasjon, utfordringer med å holde oversikt over tjenester og data, samt ad-hoc strategier som leder til ineffektiv ressursbruk og sikkerhetsutmattelse. Vi utforsker de reelle konsekvensene av disse utfordringene og hvordan de kan føre til nedprioritering av cybersikkerhet, samt utfordringer med å få nødvendig fokus og midler fra styre og ledelse.

Vi presenterer også en løsningsorientert tilnærming til sikkerhetsstrategi, ved bruk av modenhetsanalyse som verktøy. Dette verktøyet hjelper deg med å oppnå en dypere forståelse av organisasjonens nåværende sikkerhetsstilling og gir en klar vei fremover for å styrke sikkerheten på et strategisk nivå.

Vi diskuterer hvordan modenhetsanalyse kan:

  • Gi oversikt og innsikt i nåværende sikkerhetsstatus.
  • Strukturere fremgangsmåter og planlegge initiativer som dekker flere kontrollgrupper.
  • Redusere risiko på tvers av organisasjonen.
  • Forbedre planlegging, tidsbruk og ressurskoordinering.
  • Minimere finansiell sløsing ved å tilrettelegge for smartere strategiske kjøp.

Du vil også lære om viktigheten av å etablere tydelige KPI’er og hvordan systematisk sikkerhetsarbeid ikke bare forbedrer modenhetsscoren, men også støtter en langsiktig visjon for cybersikkerhet.

Speaker:

Kajsa Rosnes Bogen – Cybersecurity Consultant, Conscia Norge
GIAC Critical Control Certification (GCC) «Implementing and auditing CIS Controls

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter