Cybersikkerhet og infrastruktur, trender og anbefalinger, av eksperter – for eksperter

Norge er ledende innen digitalisering og rangeres høyt på EUs digitaliseringsindeks. Vårt cyberforsvar holder imidlertid ikke følge med utviklingen! I en tid preget av AI på begge sider av brannmuren, ser vi en økning i ransomwareangrep og databrudd, iblant med store konsekvenser for samfunnet.

Myndighetenes og EUs svar på dette er strengere krav og økt rapportering. I vår nye rapport, Cybersikker24, ser vi på viktigheten av en moderne beskyttelse for organisasjoner, samt mulighetene AI bringer med seg.

I Cybersikker24 får du innsikt i:

  • Hva er komponentene i fremtidens sikre infrastruktur?
  • Hybridarbeidsplasser og skytjenester med krav om god brukeropplevelse. Les om SASE og sikkerhetsrammeverk.
  • Zero Trust handler om å ikke stole på noen bruker eller enhet før den er verifisert. Les om prinsippene og hvordan du starter din reise mot Zero Trust-arkitektur.
  • Har din organisasjon den cyberresiliensen som kreves i dagens og morgendagens digitale verden? Vi gir deg 10 steg mot bedre cyberresiliens.
  • Har din cybersikkerhet holdt tritt med din digitalisering? NIS2-direktivet og DORA-forordningen er politiske forsøk på å svare på den voksende trusselbildet. Hvor compliant er du?
  • AI har på noen få måneder endret verdenen vi lever i. Vi ser på AI i grenselandet mellom trussel og mulighet samt hvordan AI kan brukes som et verktøy i kampen mot AI-baserte trusler.

Jeg ønsker å få tilsendt rapporten


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter